Regionalni Centar za Investicije - Međimurje d.o.o.

OSNOVNI PODACI O TVRTKI

Naziv i skraćeni naziv tvrtke: Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. (RCI Međimurje)

Sjedište tvrtke: Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Varaždinu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: 070048488

Godina osnivanja: 1997.

OIB: 61539263602

Poslovni račun: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. IBAN HR7023400091116013263;  OTP BANKA, IBAN HR942407000110221928

VIŠE O NAMA

Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. (u nastavku skraćeno RCI Međimurje) nastavlja misiju koja je započela još 1997. godine sa ciljem pružanja izravne podrške rastu i razvoju svih vrsta poduzetništva u Međimurskoj županiji i povlačenju bespovratnih i drugih potpora iz domaćih i inozemnih izvora financiranja.

FOTO: Poslovni park Međimurje

RCI Međimurje fokusirano radi na unapređenju, poticanju i razvoju poduzetništva i poslovne suradnje. Pruža usluge poslovnog savjetovanja, različitih vrsta edukativnih aktivnosti, pripremanje dokumentacije za ishođenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, kao i iz nacionalnih i županijskih izvora, potiče gospodarske investicije i na taj način proaktivno se uključuje u regionalni razvoj Međimurske županije.

RCI Međimurje organizira i izvodi seminare, edukacije, info radionice i konferencije, koji su osmišljeni kako bi međimurske tvrtke, obrti, OPG-ovi i svi drugi kojima je potrebna investicijska i projektna potpora, dobili što više aktualnih, kvalitetnih i konkretnih informacija o mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova i drugih financijskih izvora.

RCI Međimurje također potiče i usmjerava sve zainteresirane iz međimurskog gospodarstva, turizma, poljoprivrede, civilnog društva i javnog sektora kako da povuku EU i druga sredstva putem pripreme, izrade i provedbe projekata.

RCI Međimurje ima viziju da se u narednom razdoblju akcent stavi na procese razvijanja novih proizvoda ili usluga međimurskog gospodarstva i time ostvaruje konkurentna prednost, kao i na ona područja u kojima smo u Međimurskoj županiji dobri, imamo resurse i možemo ostvariti željene učinke kako bi mogli konkurirati na domaćem, EU i globalnom tržištu.

RCI Međimurje u tim nastojanjima želi biti most između javne uprave i svih oblika poduzetništva, kao i partner između biznisa samih, koji trebaju pomoć za što kvalitetnije i efikasnije povlačenje sredstava iz EU fondova te nacionalnih i županijskih izvora.

USLUGE

Gospodarstvo (poduzetnici i obrtnici)

Poljoprivreda (OPG-i, zadruge, proizvođačke organizacije i dr.)

Organizacije civilnog društva (udruge građana i druge pravne osobe)

Lokalne akcijske grupe

Međimurska županija

Sve zainteresirane očekujemo sa zadovoljstvom i veselimo se suradnji!

Kontakt

E-mail: info@rci.hr

Telefon: 098 355 070

Pristup informacijama

Informacije kojima raspolaže Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o., a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:

– na internetskim stranicama (www.rci.hr),

– davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,

– neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

– dostavljanjem korisniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Povjereniku za informiranje Regionalnog centra za investicije – Međimurje d.o.o. na sljedeći način:

–  pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: info@rci.hr,

 – poštom na adresu: Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o., Ulica Josipa Bana Jelačića 22, 40000 Čakovec,

– osobno od ponedjeljka do četvrtka od 9 do 13 sati (prethodna najava na mail: info@rci.hr).

Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Pravo na ponovnu uporabu informacija uređeno je člankom 27. i 31. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

PPI GODIŠNJA IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće za 2021. godinu

Godišnje izvješće za 2022. godinu