Međimurska županija objavila Javni poziv za potporu MSP-ovima u sufinanciranju prijavne dokumentacije za projekte koji kandidiraju za bespovratna sredstva te zajmove i kredite HAMAG-BICRO i HBOR-a – rok za prijavu do utroška sredstava ili najkasnije do 1. prosinca 2023.

Međimurska županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima (MSP - mikro, mali i srednji poduzetnici) po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente.

0 Komentara

Međimurska županija raspisala javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnom parku Međimurje za poduzetničku djelatnost – rok za predaju ponuda 24. 1. 2022. do 10,00 sati

Međimurska županija raspisala je javni natječaj za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“. Predmetne parcele koje se prodaju nalaze se u istočnoj industrijskoj zoni grada Čakovca. Međimurska…

0 Komentara