– informiranje o natječajima i pozivima za projekte i potpore (poduzetništvo, turizam, poljoprivreda, civilno društvo i kreativna industrija)

– savjetovanje o prijavi i provedbi za projekte i potpore

– izrada i provedba projektnih prijedloga (formiranje početne ideje, razrada ideje u projekt, prihvatljivost prijavitelja, priprema dokumentacije, prijava i provedba)