– organizacija jednodnevnih i višednevnih stručnih i poslovnih skupova o aktualnim temama regionalnog razvoja, EU fondova, poduzetništva, turizma, civilnog društva i kreativnih industrija