Tko može računati na prvih 6,14 milijardi kn iz omotnice NPOO-a

U državni proračun RH, Europska komisija je u utorak 28. rujna uplatila 6,14 milijardi kuna predujma, odnosno 13 posto ukupne omotnice iz NPOO-a. Prema najavama koje je izrekao ministar financija Zdravko Marić, do kraja godine očekuje se da će za ovaj novac konkurirati najmanje 50-ak projekata, koji su već u visokoj fazi dovršenosti. Na ove novce bi mogla računati i industrija.

– Tko će dobiti ta sredstva ovisit će o natječajima i ispunjenju kriterija za dobivanje novca, dodao je Marić. Najavio je mogućnost da se dio ovih sredstava uloži i u vodno gospodarstvo, a po svemu sudeći financirati će se i veći broj projekata koji su u tijeku.

Tko će sve iz gospodarskog sektora moći kandidirati za ovu financijsku omotnicu ostaje za vidjeti nakon što se raspišu konkretni natječaji u sklopu 13 područja koje postoje za poduzetnike u sklopu NPOO-a.

Hrvatska je za svoj Plan u okviru Mehanizma osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.

U razdoblju od 2021. do 2026. godine sredstva su namijenjena da potaknu rast hrvatskog gospodarstva i reforme po svim komponentama, od gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, uprave, tržišta rada do obnove zgrada.

Nove dvije financijske tranše iz ove omotnice očekuju se iduće godine.

U nastavku donosimo popis potpora za poduzetnike iz Nacionalnog plana oporavka i otpornost.

BESPOVRATNA SREDSTVA

1) Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Ukupno predviđena sredstva: 250.000.000 kuna.

Prihvatljivi korisnici: Mikro,  mala  i  srednja poduzeća,  te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju u području kulturnih i kreativnih industrija.

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti su unaprjeđenje organizacije poslovanja kulturnih i kreativnih industrija u svrhu komercijalizacije novih proizvoda i usluga, unaprjeđenje procesa kulturnih i kreativnih industrija u svrhu prilagodbe jedinstvenom digitalnom tržištu, aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta i stvaranja novih inovativnih proizvoda i usluga u cilju reformiranja poslovanja, plasman i distribucija novih proizvoda i usluga uključujući promociju i promidžbu.

Razdoblje provedbe: 2021. – 2026.

2) Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Ukupno predviđena sredstva: 141.700.000 kuna.

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj, s do 5 godina poslovanja u visokotehnološkim sektorima.

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti: Kupnja opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga. Investicije novoosnovanih poduzeća za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8. To uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot – linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje, kao i obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja. Financirane aktivnosti također mogu uključivati dio troškova pristupa globalnim poslovnim mrežama/klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima.

Financiranje: pojedinačne potpore do 1.000.000 kn.

Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. –  IV. kvartal 2026.

3) Komercijalizacija inovacija

Ukupno predviđena sredstva: 380.000.000 kn za 95 MSP-ova.

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi koji imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 ili više).

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti: Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.

Prihvatljive aktivnosti za prilagodbu razvijenog proizvoda uključuju dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvodljivosti, dizajn proizvoda, zaštitu prava intelektualnog vlasništva.

Prihvatljive aktivnosti za pripremu lansiranja proizvoda uključuju pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s potencijalnim  kupcima, pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti.

Financiranje: između 760.000 kn i 5.320.000 kn po projektu.

Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.

4) Vaučeri za digitalizaciju

Ukupno predviđena sredstva: 75.000.000 kn.

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima.

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti: Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina, vaučer za strategiju digitalnu transformaciju, vaučer za digitalni marketing, vaučer za kibernetičku otpornost, vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga.

Financiranje: iznosi vaučera od 75.000 kn do 150.000 kn.

Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.

5) Bespovratne potpore za digitalizaciju

Ukupno predviđena sredstva: 206.000.000 kn za 275 MSP-ova u tri poziva.

Prihvatljivi korisnici: MSP-ovi.

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti: Oprema, softver, edukacija zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja.

Financiranje: maksimalno 750.000 kn po projektu.

Razdoblje provedbe: III. kvartal 2021. – IV. kvartal 2026.

6) Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora

Ukupno predviđena sredstva: 1.037.500.000 kn.

Prihvatljivi korisnici: Poduzeća u industriji

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Korištenje geotermalne energije u toplinarstvu, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u industriji. Kroz mjeru bi se financiralo mjerenje potencijala i djelomično istražne radnje za 6 projekata vezanih uz korištenje geotermalne energije u toplinarstvu.

Razdoblje provedbe: 1./2021. – 6./2026.

7) Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu

Ukupno predviđena sredstva: 277.695.360 kn.

Prihvatljivi korisnici:

I. komponenta – pravne i fizičke osobe,

II. komponenta – JLP(R)S, TDU, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe i neprofitne organizacije.

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

I. komponenta – sufinanciranje kupnje novih vozila na alternativni pogon,

II. komponenta – razvoj infrastrukture za alternativna goriva.

Financiranje: komponenta I. – 160.000.000 kn, komponenata II – 117.695.360 kn.

Razdoblje provedbe: 10./2021. – 6./2026.

8) Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Ukupno predviđena sredstva: 1.250.000.000 kn.

Prihvatljivi korisnici: HTZ, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; mala, srednja i velika poduzeća vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstvene, istraživačke institucije.

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti: Potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća. Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti.

Razdoblje provedbe: 2./2020.-6./2026.

9) Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Ukupno predviđena sredstva: 1.900.000.000 kn.

Prihvatljivi korisnici: Mala i srednja poduzeća, srednje kapitalizirana poduzeća.

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti: Financirat će se, kroz bespovratna sredstva, produktivna ulaganja malih, srednjih i srednje kapitaliziranih poduzeća usmjerena u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu. Ulaganja će biti usmjerena u energetski intenzivne industrije, uključujući metaloprerađivačku, tekstilnu, prehrambenu, kemijsku, građevinsku te drvoprerađivačku industriju. Broj poduzeća ove veličine u navedenim sektorima kreće se na razini od okvirno 3.400, od čega će samo jedan dio poduzeća prijavljivati projekte koji su isključivo usmjereni na dostizanje okolišnih ciljeva.

Financiranje: maksimalni iznos: MSP –7.500.000 kn, srednja poduzeća – 35.000.000.

Intenzitet potpore: MSP – 40%, srednja poduzeća – 60%.

Razdoblje provedbe: II. kvartal 2022.-IV. kvartal 2024.

10) Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka

Ukupno predviđena sredstva: 50.000.000 kn.

Prihvatljivi korisnici: Pružatelji medijskih usluga, pružatelji elektroničkih publikacija, mikro, mala i srednja poduzeća, ustanove.

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti:

Izravna dodjela za uspostavu sustava jačanja kapaciteta digitalnih kompetencija povjeritelja činjenica, razvoj tehnoloških programa, platformi i sustava komunikacije s medijima te baze podataka. Prihvatljive aktivnosti su razvoj procedura i pravila, upisnika i baze podataka za potrebe provjere činjenica te razvoj tehnoloških programa i platformi, jačanje kapaciteta digitalnih kompetencija provjeravatelja činjenica. Aktivnosti jačanja kapaciteta digitalnih kompetencija provjeravatelja činjenica Agencija za elektroničke medije provodit će putem poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Izravna dodjela za stvaranja baze podataka i uspostavu sustava objave vlasničkih podataka i izvora financiranja. Prihvatljive aktivnosti su razvoj tehnoloških programa i platformi kao i drugih tehničkih elemenata potrebnih za uspostavu sustava objave vlasničkih podataka i izvora financiranja.

Financiranje:

Izravna dodjela za uspostavu sustava jačanja kapaciteta digitalnih kompetencija povjeritelja činjenica, razvoj tehnoloških programa, platformi i sustava komunikacije s medijima te baze podataka – ukupna vrijednost 45.000.000 kn

Izravna dodjela za stvaranja baze podataka i uspostavu sustava objave vlasničkih podataka i izvora financiranja – ukupna vrijednost 5.000.000 kn.

Razdoblje provedbe: 2021. – 2026.

11) Podrška za digitalne centre za inovacije

Ukupno predviđena sredstva: 56.500.000 kn.

Prihvatljivi korisnici: Akademske i istraživačke institucije, MSP-ovi i velika poduzeća

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje obuhvaća financiranje uspostave i rada minimalno 3 nacionalna EDIH-a koji budu uspješni na pozivu Europske komisije za financiranje EDIH-ova u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. tijekom prve 3 godine, odnosno za prvi ugovor s Europskom komisijom. Predviđena su tri dijela investicijske mjere koje uključuju: Financiranje tehničke pomoći za razvoj Nacionalnog okvira za uspostavu i praćenje sustava za digitalne centre za inovacije u Hrvatskoj, sufinanciranje nacionalnih Europskih digitalnih centara za inovacije (EDIH). Prihvatljivi troškovi mogu uključivati: troškove nabava i amortizacije opreme i objekta, zaposlenike EDIH-a za pružanje usluga digitalne transformacije MSP-ovima i drugim korisnicima, uključujući troškove vanjskih stručnjaka, putne troškove za zaposlenike i lokalne dionike EDIH-a i druge troškove. Jačanje provedbenih kapaciteta za digitalnu transformaciju u okviru ECINTV-a.

Razdoblje provedbe: II. kvartal 2021. – IV. kvartal 2025.

12) Izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće

Ukupno predviđena sredstva: 610.000.000 RRF, 122.000.000 kn sufinanciranje od korisnika.

Prihvatljivi korisnici: Proizvođači organizirani u proizvođačke organizacije, JLP(R)S, ostali poduzetnici.

Kraći opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u izgradnju i opremanje logističko distributivne infrastrukture za voće i povrće pogon i razvoj infrastrukture za alternativna goriva.

Razdoblje provedbe: 1./2021. – 6./2026.

13) Korištenje vodika i novih tehnologija

Ukupno predviđena sredstva: 586.316.850 kn.

Prihvatljivi korisnici: energetske tvrtke, tvrtke iz sektora prometa, tijela državne uprave (TDU), JLP(R)S, a ulaganja su procijenjena na osnovu prikupljenih potencijalnih projekata.

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti koje obuhvaćaju proizvodnju obnovljivog vodika (gradnja 10 MW elektrolizatora) i uspostavu infrastrukture za obnovljivu energiju u prometu (6 punionica vodika i infrastrukture za distribuciju vodika u prometni sektor) u vrijednosti oko 200 milijuna kuna. Planirano je i poticanje infrastrukture za električna vozila u vrijednosti 50 milijuna kuna te preko 100 milijuna kuna za pilot projekt kojim će se omogućiti razvoj i komercijalizacija procesa hvatanja i skladištenja CO2, daljnje investiranje u mrežu punionica električnih vozila čime će se dodatno ojačati i ovaj segment infrastrukture što će dodatno ojačati veće korištenje električnih prometnih sredstava u odnosu na ona koja koriste fosilna goriva.

Financiranje:

Dio vezan uz proizvodnju i distribuciju vodika će se dodijeliti pojedinoj firmi uz notifikaciju EK i uz maksimalni intenzitet od 60% prihvatljivih sredstava.

 Za izgradnju punionica provesti će se javni poziv otvoren za sve potencijalne dionike. U skladu s tim, stopa sufinanciranja će biti 100%.

Razdoblje provedbe: I. kvartal 2022. – VI. kvartal 2026.

Foto: Vlada RH