LAG MURA-DRAVA objavio natječaj za Mjeru 1P1-M1 tipa operacije 6.3.1.„Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova” – bespovratna sredstva 15.000 eura po projektu

LAG MURA-DRAVA objavio je 7. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Mjeru 1P1-M1 „Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz…

0 Komentara