LAG Međimurski doli i bregi objavio novi natječaj: „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ – IV (TO 7.4.1. PRR) – otvoren od 2. 11. do 3. 12. 2021.

LAG Međimurski doli i bregi dana objavio je 15. listopada LAG Natječaj za TO 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“. Tip operacije 2.1.2. sukladan je Mjeri 7.4.1.…

0 Komentara