Novi krajnji rok za završetak provedbe projekata putem natječaja LAG-a iz dosadašnjeg financijskog razdoblja 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja objavila je 21. studenog 2022. izmjene natječaja za mjeru/podmjeru/tip operacije iz PRR 2014. – 2020. koje se provode putem LRS (Natječaj za provedbu LRS).

LAG podnosi Zahtjeve za potporu samo za projekte odabrane na temelju LAG Natječaja i koji su usklađeni s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a. Agencija za plaćanja provjerava jesu li odabrani projekt prihvatljivi za sufinanciranje u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

U slučaju pozitivne ocjene, slijedi donošenje odluke i/ili sklapanje ugovora nakon čega započinje razdoblje provedbe projekta (postupak isplate sredstava i kontrola na terenu).

Izmjene natječaja prvenstveno se odnose na produženje roka za provedbu projekata u cilju što bolje iskorištenja sredstava iz LEADER programa (program razvoja ruralnih područja) koje Hrvatska povlači iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj još iz prethodnog financijskog razdoblja 2014. – 2020.

Tako je izmjenom svih 6 natječaja rok za završetak provedbe projekata 24 ili 36 mjeseci od dana Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

Izmjene su obavljene za sljedeće natječaje:

-Natječaj za potporu mladim poljoprivrednicima (6.1.1. iz PRR) koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija LAG-ova

-Natječaj za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva (6.3.1. iz PRR) koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija LAG-ova

-Natječaj za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima (6.4.1. iz PRR) koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija LAG-ova

-Natječaj za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (4.1.1. iz PRR) koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija LAG-ova

-Natječaj za povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (4.2.1. iz PRR) koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija LAG-ova

-Natječaj za ulaganja u ruralnu infrastrukturu (7.4.1. iz PRR) koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija LAG-ova.

Završetak provedbe projekta smatra se dan podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu.

Valja naglasiti da se izmjene odredbi primjenjuju na sve postupke u tijeku bez obzira na to kada su započeti i po kojim pravilima bi trebali biti završeni. Drugim riječima, izmjena odredbi primjenjiva je i na već ugovorene/odobrene projekte, objavili su iz APPRRR-a.

U Međimurskoj županiji aktivna su dva LAG-a:

-LAG Mura Drava sa sjedištem u Donjem Vidovcu koji obuhvaća dionike iz 9 jedinica lokalne samouprave na području Međimurske i Koprivničko-križevačke županije: Grad Prelog i općine donjeg dijela Međimurja: Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba te općina Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji

-LAG Međimurski doli i bregi sa sjedištem u Nedelišću koji obuhvaća dionike nakon zadnjeg proširenja 2022. godine iz čak 17 jedinica lokalne samouprave zapadnog i središnjeg dijela Međimurske županije: gradove Čakovec i Mursko Središće, te općine Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.

Oba međimurska LAG-a među najaktivnijima i najproduktivnijima su od svih u našoj zemlji.