Objavljen Natječaj za tip operacija 8.6.1 “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme” u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” – prijave od 11. srpnja 2022.

APPRRR – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici jesu obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članak 1. Priloga I. iste Uredbe.

Prihvatljivi troškovi jesu:

– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva,
– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva,
– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase za korištenje u energetske svrhe,
– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva,
– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove,
– izgradnja i rekonstrukcija objekata i kupnja nova i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda te
opći troškovi.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša do 700.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore je do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

Više informacija potražite OVDJE.

Izvor: APPRRR