APPRRR objavila inicijalne liste za prijavljene projekte na natječaje iz Mjere 4

Agencija za plaćanja objavila je inicijalne rang liste za četrnaesti natječaj – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u tov svinja, za osmi natječaj – provedba tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« i za četvrti natječaj – provedba tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Inicijalne rang liste za navedene natječaje možete pogledati OVDJE.

Iz APPRRR-a napominju da inicijalne rang liste objavljuju isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da one ni na koji način ne određuju konačan redoslijed zahtjeva za potporu korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja deklariranog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što rezultira pomicanjem redoslijeda zahtjeva za potporu korisnika na rang listi tako da se zahtjevi za potporu korisnika koji su trenutno ispod crte mogu pojaviti iznad i obratno.

Sukladno Natječaju za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u tov svinja, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi:

200.000.000,00 HRK od čega:

– 120.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

– 80.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Sukladno Natječaju za provedbu tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš« ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi:

67.000.000,00 HRK

Sukladno Natječaju za provedbu tipa operacije 4.1.3 »Korištenje obnovljivih izvora energije« ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi:

 141.865.200,00 HRK

Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu, a na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i traženog broja bodova u skladu s kriterijima odabira, formirane su inicijalne rang-liste zahtjeva za potporu po svakom Natječaju.

– Administrativna kontrola zahtjeva za potporu je započela te koristimo ovu prigodu zamoliti sve korisnike za strpljenje s obzirom na potrebno vrijeme za kontrolu zahtjeva za potporu. Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za potporu koji se nalaze iznad praga dostatnih sredstava potpore, završetka postupka odlučivanja o žalbama i prihvaćanja izdanih akata te nakon sklapanja svih ugovora o financiranju s korisnicima čiji se zahtjevi za potporu nalaze iznad praga dostatnih sredstava javne potpore, kreiraju se konačne rang liste koje Agencija za plaćanja objavljuje na ovim mrežnim stranicama, objavila je Agencija za plaćanja.