Indikativni godišnji plan objava poziva za mikro, mala i srednja poduzeća iz Programa Konkurentnost i kohezija za 2023. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. objavilo je indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Indikativni godišnji plan objave poziva:

INOVACIJSKI VAUČER

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214 EUR
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija
Indikativni intenzitet potpore: do 60%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.05.2023.-15.05.2028.

POTPORA PODUZEĆIMA ZA ISPUNJAVANJE PRIMJENJIVIH ZAHTJEVA STANDARDA, OCJENE SUKLADNOSTI I CERTIFIKACIJE PROIZVODA/USLUGA/PROCESA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 19.978.350 EUR
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Uvođenje normi i standarda u poduzeća, certificiranje proizvoda
Indikativni intenzitet potpore: 50-60%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.09.2023.-30.06.2027.

POTPORA MSP-OVIMA POVEZANA S INTERNACIONALIZACIJOM I ŠIRENJEM TRŽIŠTA I INFORMATIVNIH DOGAĐAJA NA TEMU INTERNACIONALIZACIJE

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050 EUR
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izrada studija i analiza, sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima
Indikativni intenzitet potpore: 50-60%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.09.2023.-30.06.2027.

PODRŠKA UKLJUČIVANJU MSP-OVA U LANCE VRIJEDNOSTI KAKO BI INOVACIJAMA PROCESA I/ILI POSLOVANJA USPOSTAVILI DUGOROČNE DOBAVLJAČKE ODNOSE/LANCE VRIJEDNOSTI S DRUGIM PODUZEĆIMA U CILJANOM STRATEŠKOM SEGMENTU

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 7.448.360 EUR
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija
Indikativni intenzitet potpore: 50%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.10.2023.-30.03.2024.

PODRŠKA PROJEKTIMA POSLOVNOG SEKTORA KOJI SU UKLJUČENI U OKVIRU PROGRAMA UNIJE I PROGRAMA MEĐUNARODNE SURADNJE

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 500.000.000 EUR
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije
Indikativni intenzitet potpore: do 50%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.11.2023.-15.03.2024.

POTICANJE OSNIVANJA NOVIH PODUZEĆA, POTICANJE ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA MLADIH, POSEBNO U PODRUČJIMA S3

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 15.077.000 EUR
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mala i srednja poduzeća
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu
Indikativni intenzitet potpore: 50-75%
Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.11.2023.-15.11.2024.