Industrijska tranzicija Sjeverne Hrvatske – poziv poduzetnicima za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti

Nakon donošenja Planova za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske i provedenog inicijalnog mapiranja regionalnih lanaca vrijednosti u kojemu je zaprimljeno više od 2.000 prijava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje kontinuirano otvoren javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Javni poziv usmjeren je na poduzetnike, ali i druge dionike iz Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama definiranima u okviru Planova za industrijsku tranziciju.

Iskazom interesa svaki dionik postaje dijelom strateškog foruma ključnih dionika okupljenih u okviru pojedinog lanca vrijednosti te na taj način sudjeluje u kreaciji javnih politika za industrijsku tranziciju doprinoseći jačanju konkurentnosti regije, objavilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Što se tiče Nuts 2 regije Sjeverna Hrvatska poduzetnici se mogu prijaviti u sljedeće lance vrijednosti:

RLV Pametne industrije: Proizvodne tehnologije, IKT rješenja i modeli za industriju 4.0; Inovativna modna industrija; Dual use: proizvodi dvojne namjene

RLV Proizvodnja vozila: Komponente za proizvodnju vozila; Zelena mobilnost i autonomnost vozila; Inteligentni transportni sustavi (ITS)

RLV Zdravstvena industrija: FutureFarme – farmaceutika budućnosti; Personalizirana medicina; Zdrava i funkcionalna hrana

RLV Zeleni rast: Ekološki prihvatljivi materijali i zelene tehnologije za OIE, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša; Zelena i modularna gradnja; Prehrambeni brendovi; Brendirani proizvodi od drva i drvni interijeri

RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti: Pametni turizam; Kreativne industrije.

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

Sukladno smjernicama Europske komisije za industrijsku tranziciju, a nastavno na utvrđene potrebe gospodarstva, Planovima za industrijsku tranziciju definirani su i smjerovi promjena te transformacijski roadmap koji će se financirati u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., iz specifičnih ciljeva RSO 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija, RSO 1.3. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja te RSO 1.4. Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, u ukupnoj alokaciji od 536 milijuna EUR-a.

Sve o prijavi u RLV Sjeverna Hrvatska možete vidjeti OVDJE.