Javni poziv poduzetnicima iz Sjeverne Hrvatske za prijavu za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti

Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju pristupamo mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti, objavilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Sudjelovanjem u regionalnom lancu vrijednosti postajete kreator akcijskog plana za provedbu Plana za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske u okviru kojeg će se raspisivati javni pozivi za poduzetnike pet županija Sjeverne Hrvatske: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku te Zagrebačku.

U okviru RLV foruma, uz podršku MRRFEU-a, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje RLV-ova kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i identificirati indikativne misije i teme za istraživanje i razvoj, poslovna, istraživačka i tehnološka infrastruktura, ključne tehnologije te pametne vještine potrebne za industrijsku tranziciju. Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se dati podršku dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Lanci vrijednosti, za koje smo zajednički prepoznali da imaju najveći potencijal za rast u Sjevernoj Hrvatskoj su:

RLV Pametna industrija Sjeverne Hrvatske – link za prijave OVDJE.
RLV Proizvodnja vozila Sjeverne Hrvatske – link za prijave OVDJE.
RLV Zdravstvena industrija Sjeverne Hrvatske – link za prijave OVDJE.
RLV Zeleni rast Sjeverne Hrvatske – link za prijave OVDJE.
RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Sjeverne Hrvatske – link za prijave OVDJE.

Više o industrijskoj tranziciji u Sjevernoj Hrvatskoj općenito možete pronaći u Planu za industrijsku tranziciju (PIT) Sjeverne Hrvatske dostupnom na mrežnoj stranici https://razvoj.gov.hr/.

Foto: Metalska jezgra