Krenule prijave na Javni poziv Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo – krajnji rok za predaju projekta 19. 12. 2022.

Od 1. rujna 2022. godine započelo je zaprimanje projektnih prijava na Javni poziv Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi su prijavitelji su u Grupi 1: mala i srednja poduzeća i u Grupi 2: Srednje kapitalizirana poduzeća iz sljedećih razreda djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
31 Proizvodnja namještaja
.

Za Grupu 1 Mala i srednja poduzeća iznos alokacije je 760.000.000,00 HRK.
Najniži iznos potpore za ovu Grupu iznosi 750.000,00 HRK, a najviši iznos potpore iznosi 7.500.000,00 HRK.

Za Grupu 2 Srednje kapitalizirana poduzeća iznos alokacije je 1.140.000.000,00 HRK.
Najniži iznos potpore za ovu Grupu iznosi 2.000.000,00 HRK, a najviši iznos potpore iznosi 35.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi su prijavitelji iz prije navedenih djelatnosti kod kojih je udio troškova energije u prihodima ≥ 2,00% u 2021.

Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20 % u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje reciklata i oporabljivih materijala u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji iznosit će najmanje 20 %.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog Pozivu su: Regionalne potpore (ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu: npr. trošak gradnje, rekonstrukcije zgrade, trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja i sl.), Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora (npr. postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije sunca, vjetra, geotermalne energije, toplinske i/ili rashladne energije i sl.), Potpore za studije zaštite okoliša (samo za MSP kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije) i Potpore male vrijednosti (izrada tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta).

Sve prihvatljive aktivnosti mogu se pronaći u Javnom pozivu.

Regionalne potpore za tvrtke koje su prihvatljivi prijavitelji iz Međimurske županije iznose od 50 do 70 posto bespovratnih sredstava.

Potpore za ulaganje u promicanje iz obnovljivih izvora energije za tvrtke koje su prihvatljivi prijavitelji iz Međimurske županije iznose od 60 do 80 posto bespovratnih sredstava, a Potpore za zaštitu okoliša 60 do 70 posto bespovratne potpore.

Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti u iznosu od najviše 50 posto bespovratne potpore prihvatljivih troškova.

Temeljem ovog Javnog poziva NPOO-a očekuje se da će mjerom biti financirano najmanje 250 projekata MSP-ova i 40 projekata srednje kapitaliziranih poduzeća.

Prijave projekata podnose se u sustavu NPOO-a od 1. rujna do 19. prosinca 2022. godine.

Za detaljnije informacije o ovom Javnom pozivu možete kontaktirati RCI Međimurje na tel. 374 – 065 ili na mail: rci@rci.hr.