Javni poziv “Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ – prijave projekata od 07. 11. 2022. do 03. 02. 2023.

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva je je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

-oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
-poticanje održivih oblika turizma,razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR), od čega je iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako slijedi:

Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura – 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 44.640.000,00 HRK (5.924.746,17 EUR).

Visina potpore: minimalna – 8.000.000 kuna; maksimalna: 40.000.000 kuna. Intenzitet potpore: 100 %.

Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma – 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 66.960.000,00 HRK (8.887.119,25 EUR).

Visina potpore: minimalna – 7.000.000 kuna; maksimalna: 40.000.000 kuna. Intenzitet potpore: 100%.

Grupa 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma – 465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 111.600.000,00 HRK (14.811.865,42 EUR).

Visina potpore: minimalna – 9.000.000,00; maksimalna: 120.000.000 kuna. Intenzitet potpore: 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura

Jedinica područne (regionalne) samouprave
Jedinica lokalne samouprave
Javna ustanova
Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma

Jedinica područne (regionalne) samouprave
Jedinica lokalne samouprave
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom
Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

Jedinica područne (regionalne) samouprave
Jedinica lokalne samouprave
Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine u 12:00 sati.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Dokumentacija:
Upute za prijavitelje

Obrasci koji su sastavni dio Poziva:
Obrazac 1.1. Prijavni obrazac Grupa 1 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 1.2. Prijavni obrazac Grupa 2 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 1.3. Prijavni obrazac Grupa 3 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 2. Izjava prijavitelja
Obrazac 3. Izjava partnera
Obrazac 4. Izjava prijavitelja/partnera o nepovrativosti PDV-a
Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera
Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama ili potporama male vrijednosti
Obrazac 7. Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi
Obrazac 8. Usklađenost projekta s načelom DNSH
Obrazac 9. Izjava prijavitelja/partnera o kapacitetima u ITR1
Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera za projekte zdravstvenih ustanova
Obrazac 11. Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Obrazac 12. Model Sporazuma o partnerstvu

Prilozi koji su sastavni dio Poziva:

Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 2. Opći uvjeti
Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava – Grupa 1
Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava – Grupa 2
Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava – Grupa 3
Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora

Dodaci koji su sastavni dio Poziva:

Dodatak 1. Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma
Dodatak 2. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u sektoru turizma.