Međimurska županija objavila Javni natječaj za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone “Poslovni park Međimurje”

Međimurska županija je na svojim službenim stranicama objavila Javni natječaj za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“.

Natječaj je otvoren od 11. studenog 2022. do 10. ožujka 2023. godine.

Otvaranje i analizu zaprimljenih ponuda tijekom otvorenog roka, provodi Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda jednom mjesečno i to dana 12.12.2022. godine, dana 12.01.2023. godine, dana 10.02.2023. godine i dana 10.03.2023. godine u 10,00 sati u prostorijama Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2.
Međimurska županija će tijekom navedenog roka na svojoj web stranici www.medjimurska-zupanija.hr redovito objavljivati informaciju zainteresiranim ponuditeljima o trenutnoj raspoloživosti nekretnina iz točke 1. u smislu njihove prodaje sukladno natječajnim uvjetima.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja (ponuditelj osobno, zakonski zastupnik ponuditelja ili njegov punomoćnik s valjanom punomoći).
Kontakt informacije, putem email: nekretnine@medjimurska-zupanija.hr.

Međimurska županija prodaje nekretnine na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje” radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to: katastarska općina Čakovec (ukupno tri katastarske čestice), katastarska općina Pribislavec (ukupno devet katastarskih čestica).

Predmetne nekretnine nalaze se u istočnoj industrijskoj zoni grada Čakovca i zapadnom dijelu Općine Pribislavec.

Pisane ponude s prilozima se podnose u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Međimurske županije ili putem pošte na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, te je na prednjoj strani omotnice potrebno napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku „PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ČAKOVEC POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ – NE OTVARATI“.

Više o natječaju možete saznati OVDJE.

Foto: čakovec.hr