Do 1. kolovoza otvoreno e-Savjetovanje za Poziv dodjele bespovratnih sredstava “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”

Ministarstvo kulture i medija poziva zainteresiranu javnost da se uključi u e-Savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti Ministarstvo kulture i medija nositelj je investicije C1.1.1.R6-I1 Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za koju je osigurano 250.000.000,00 kuna.

Dodjela bespovratnih sredstava u okviru investicije provodit će se putem javnog poziva kojim će se poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Ovim Uputama za prijavitelje određuju se pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, kriteriji prihvatljivosti i kriteriji odabira projektnih prijedloga, kriteriji prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i izdataka te pravila provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ koji se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Navedenim Pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućit će se jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014.

Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja: arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti, a osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturne i umjetničke vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

-Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

-Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

-Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost

-Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

 Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

e-Savjetovanje je otvoreno do 1. kolovoza 2022. na poveznici OVDJE.