Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama (tuča, mraz i sl.) kao i zlatnom žuticom – prijave od 4. travnja do 31. svibnja 2022.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četrnaesti Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama osim potresa (u daljnjem tekstu: prirodna nepogoda) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prijave projektnih prijedloga zaprimaju se od 4. travnja do 31. svibnja 2022. godine.

Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Prihvatljivi projekti su:

A. Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale
nakon 1. 1. 2019. godine


a) u slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te
domaćim životinjama (nije primjenjivo za štetu uzrokovanu pomorom pčelinjih zajednica
na području Međimurske županije)

 • korisnik ima potpisan i ovjeren EN-P/PN obrazac, a Agencija za plaćanja tijekom
  administrativne kontrole vrši provjeru podataka u Registru šteta Ministarstva Financija –
  u APIS sustavu uvidom u obrasce EN-1/EN-2/EN-3/EN-4/EN-6.
 • aktivnosti koje se odnose na obnovu višegodišnjeg nasada, višegodišnjeg bilja te
  nabavu domaćih životinja korisnik nije započeo prije izlaska Ministarstva
  poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na teren i
  popunjavanja obrasca iz Priloga 11 i Priloga 14 od strane Ministarstva poljoprivrede
 • korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda
  (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom
  povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za
  procjenu šteta od prirodnih nepogoda), a po dobivanju ovjerenog EN-P obrasca korisnici
  se javljaju u nadležnu podružnicu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku
  razvoju poljoprivrede koja izlazi na teren
 • ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala
  višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave
  za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11 i Priloga 14
  ovoga Natječaja. Obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od strane Ministarstva
  poljoprivrede. Korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 na temelju podataka iz obrasca
  iz Priloga 14 ovoga Natječaja
  b) u slučaju šteta od prirodne nepogode na građevinama, mehanizaciji, opremi i/ili
  poljoprivrednom zemljištu
 • korisnik ima potpisan i ovjeren obrazac ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-
  1, EN-2 i/ili EN-3)
 • korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda
  (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda)
 • korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 ovoga Natječaja na temelju podataka iz obrazaca
  EN-1, EN-2 i/ili EN-3

B. Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed katastrofalnog događaja (zlatna
žutica)

 • korisnik nije prije podnošenja zahtjeva za potporu započeo s aktivnostima za koje traži
  sufinanciranje
 • korisnik mora imati Rješenje nadležne inspekcije
 • ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala
  višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od djelatnika Ministarstva
  poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca
  iz Priloga 11 ovoga Natječaja. Obrazac mora biti ovjeren i potpisan od strane
  Ministarstva poljoprivrede

Prihvatljivi prijavitelji su:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka,
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku
  mrežu i sl.
 • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta,
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće
 • infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju,
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za
 • poljoprivrednu proizvodnju,
 • nabava domaćih životinja,
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja,
 • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura
 • u kunskoj protuvrijednosti,
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih
 • troškova projekta i
 • analiza tla

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 20.000.000,00 kuna.

Visina javne potpore 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 4. travnja 2022. do 12:00 sati 31. svibnja 2022. godine.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je OVDJE.

Poduzetnici, obrtnici, OPG-i i svi drugi zainteresirani dodatne informacije o ovom natječaju, kao i o svim drugim natječajima za povlačenje sredstava iz fondova EU i NPOO, te pripremi, izradi i prijavi projekata možete dobiti na tel. brojeve: 040 374 065; 091 561 57 93, na mail: rci@rci.hr i na web stranici: www.rci.hr.