Plan objava natječaja iz Programa ruralnog razvoja – do kraja 2021. i prva polovica 2022.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralni razvoj objavila je Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja do kraja 2021. i prvu polovicu 2022. godine.

LISTOPAD

1.1.2 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike    

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sjemenska i rasadničarska proizvodnja)

6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

STUDENI

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovilišta za svinje)      

4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice)

PROSINAC

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u opremu za sektor mljekarstva – roboti, izmuzišta)            

5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

PRVI KVARTAL 2022.

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

– mlijeko

– meso

– voće i povrće

– ostali sektori

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

DRUGI KVARTAL 2022.

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (oprema za navodnjavanje)

4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija.

Više pročitajte OVDJE.