U Poslovni park Međimurje na bivšem vojnom poligonu ulaze Framos i Auto kuća Gašparić, LTH širi poslovanje

Nakon revitalizacije objekata na prostoru bivše vojarne Međimurska županija razvija poduzetničku zonu Poslovnog parka Međimurje koja se nalazi na bivšem vojnom poligonu i u koju su već ranije stigle i pokrenule poduzetničku aktivnost tvrtke: LTH i CWS-boco.

Tako su temeljem javnog natječaja u toj zoni, pet zemljišta kupila tri poduzeća koja već djeluju u našem kraju i svojim poslovanjem pridonose pozitivnim gospodarskim pokazateljima koje Međimurje bilježi.

Župan Matija Posavec potpisao je sredinom veljače ugovore o kupoprodaji zemljišta s tvrtkama LTH Alucast, Autokuća Gašparić i Framos Technologies.

Na oko 15 tisuća kvadratnih metara novih prostora bit će otvoreno novih dvjestotinjak radnih mjesta u automobilskoj industriji, e-mobilnosti i visokim tehnologijama.

S obzirom na interes investitora uskoro se očekuje realizacija dolaska novih tvrtki koje pokazuje interes za ulaganje u Poslovni park Međimurje.

Između ostalog zahvaljujući i sinergiji koja je na ovom gospodarski strateški važnom području postignuta između Međimurske županije i Grada Čakovca koji je komunalno uredio i opremio Gospodarsku zonu Istok koja je sastavni dio Poslovnog parka Međimurje.

Tako je ovih dana održana završna konferencija projekta kojeg je pokrenuo Grad Čakovec pod nazivom „Izgradnja osnovne zajedničke infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje, na dijelu Gospodarske zone Istok, sjeverni dio u Čakovcu“ kako bi 18 građevnih parcela bilo spremno za nove ulagače i porast broja poduzeća.

– Zbog blizine centra Čakovca, komunalne opremljenosti, željezničke pruge, riješenih imovinsko pravnih odnosa te skore izgradnje istočnog dijela čakovečke zaobilaznice, radi se o najatraktivnijoj i najpotentnijoj gospodarskoj zoni u Međimurju. Svako ulaganje pokazalo se ispravnim, kako je osam od 18 parcela planiranih za investitore prodano i prije završetka projekta, naglasila je gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini na završnoj konferenciji ovog projekta i dodala kako je to postignuto bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za socijalni razvoj koji je sufinancirao projekt u iznosu od 10 milijuna kuna, putem natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona.

Gospodarska zona Istok dio je Poslovnog parka Međimurje koji se nalazi na zemljištu bivšeg vojnog poligona, a sada je uređen i komunalno opremljen i taj dio grada.

Uređene su prometnice, parkiralište, javna rasvjeta, sustav oborinske i sanitarne odvodnje,  vodovodna mreža, telekomunikacijska infrastruktura, potrebni priključci, zelene površine i kolni prilazi na parcelne zone.

Parcele za izgradnju infrastrukture vlasništvo su Grada Čakovca, dok parcelama namijenjenima za gospodarsku djelatnost raspolaže Međimurska županija.

– Sinergija Grada i Županije nastavlja se u onome što smatramo jednim od najvažnijih segmenata koji će doprinijeti razvoju Međimurja, a to je ulaganje u razvoj, gospodarstvo i nove gospodarske zone. Niz godina ulažemo u revitalizaciju i obnovu, no ulaganje u infrastrukturu promatramo kao jedan od ključnih koraka u atraktivnosti i interesu poduzetnika iz Hrvatske i Europske unije za naš kraj. Što se tiče ovog projekta, već smo djelomično popunili zonu, upiti i interesi za investiranje u Međimurje su svakodnevni i ponosan sam da smo i dalje sredina zanimljiva za ulaganja, rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec ovom prilikom dodavši da nije cilj prodati nešto samo da bi se prodalo, već se teži isključivo zdravim radnim mjestima što podrazumijeva visoku vrijednost kako za buduće djelatnike, tako i za cijeli naš kraj. Uređenje nove infrastrukture u gospodarskoj zoni omogućava vlasnicima prostora da odmah počnu s gradnjom te potom i proizvodnjom. Budućim investitorima omogućeno je jednostavno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a Gradu i Županiji upravljanje dugoročno strateški definiranim smjerom razvoja gospodarstva.

– Drago mi je što Međimurska županija kao partner ovaj prostor tretira kao jedan od strateški najvažnijih te nastoji dovesti investitore koji će otvarati industrijske pogone u djelatnostima u kojima zaposlenici imaju veće plaće, gdje se zapošljava visokoobrazovana radna snaga, koja će se baviti istraživanjima i možda najvažnije, koristiti potencijale i resurse ostalih poduzeća koja već posluju na međimurskom području, poručila je gradonačelnica Cividini s namjerom da Čakovec učvrsti svoju poziciju kao najjače industrijsko središte Međimurja i razvojem pripomogne podizanju kvalitete života svojih sugrađana, omogući zapošljavanje mladih i visokoobrazovanih, zadrži ih u našem kraju te u Čakovec i Međimurje privuče nove stanovnike.

Izvor: Međimurska županija