Aktualni natječaji iz Mjere 4 za sektor (mliječnog) govedarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je petnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Natječaj za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

BITNE INFORMACIJE

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine.
Projekt se mora odnositi na:

 • izgradnju sa ili bez opremanja novog objekta za životinje s izmuzištem;
 • rekonstrukciju sa ili bez opremanja postojećeg objekta za životinje s izmuzištem;
 • opremanje postojećeg objekta za životinje.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  a) do 1.000.000 EUR;
  b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev manji od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, te korisnike koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu.
  Najniža visina javne potpore je 5.000 EUR-a.
  Intenzitet potpore do 50%.
  Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
  a) Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina)
  b) Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (u Međimurju su to općine: Dekanovec, Donji Vidovec, Kotoriba i Sveta Marija).
  c) Ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
 • Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Također su otvorene prijave za još dva raspisana natječaja na koje se mogu javljati poljoprivredni proizvođači iz sektora (mliječnog) govedarstva.
Tako poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju uvjete mogu aplicirati za Podmjeru za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva i za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi.

NATJEČAJ za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

BITNE INFORMACIJE

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisni poljoprivrednika, koji ispunjavaju ostale uvjete Natječaja.

Prihvatljivi troškovi:
– ulaganja u skladišni kapacitete za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
– strojevi za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor)
– nematerijalni troškovi (računalni programi i drugo)
– opći troškovi (konzultantske usluge, projektno-tehnička dokumentacija i ostalo)

Iznos i intenzitet potpore
Najniži iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 eura. Najviši iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 300.000 eura.
Intenzitet potpore do 50%.
Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a) Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina)
b) Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (u Međimurju su to općine: Dekanovec, Donji Vidovec, Kotoriba i Sveta Marija).
c) Ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Rok za podnošenje prijava je 12. 05. 2022. godine do 12:00 sati.

NATJEČAJ za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi

BITNE INFORMACIJE

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisni poljoprivrednika, koji ispunjavaju ostale uvjete Natječaja.
Prijave na natječaj podnose se od 05. 03. do 12. 05. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda. raspolaganju.
Prihvatljivi troškovi:
– Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom: Građenje/rekonstrukcija objekata; Opremanje,
– Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom: Građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora; Opremanje,
– Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe: Građenje/rekonstrukcija objekata; Opremanje,
– Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe,
– Opći troškovi,
– Nematerijalni troškovi.

Iznos i intenzitet potpore
Za ovaj natječaj raspoloživo je ukupno 141.865.200,00 kuna bespovratnih sredstava.
Najniži iznos potpore: 5.000 EUR.
Najviši iznos potpore: 1.000.000 EUR.
Iznos potpore do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata)
Intenzitet potpore iznosi do 50 % bespovratne potpore.
Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina)
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (u Međimurju su to općine Dekanovec, Donji Vidovec, Kotoriba i Sveta Marija)
c) ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima.

Rok podnošenja prijava je 12. 05. 2022. godine do 12:00 sati.

Ukoliko se aktivno bavite poljoprivredom (OPG, obrt ili trgovačko društvo) i trebate dodatne informacije za pripremu, izradu i provedbu projekta kontaktirajte RCI Međimurje na email: rci@rci.hr ili tel. 040 374 065; 091 561 57 93.