Za rujan 2023. najavljeni natječaji za projekte poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i višestambenih zgrada

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je za rujan natječaje za projekte poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u ukupnoj vrijednosti 288 milijuna eura.

Plan aktivnosti:

Javni poziv za energetsku obnovu:

-50 zgrada javnog sektora 40 milijuna eura

-50 višestambenih zgrada oštećenih u potresu 23 milijuna eura

-300 višestambenih zgrada neoštećenih u potresu 80 milijuna eura

-10.000 obiteljskih kuća 120 milijuna eura


Javni poziv za suzbijanje energetskog siromaštva

Obnova 1000 kuća 25 milijuna eura 

Ovim natječajima podupirati će se mjere na poboljšanju energetske obnove zgrada sukladno Zakonu o gradnji (izrada potrebne projektne dokumentacije, energetski certifikat i/ili glavni projekt, povećanje toplinske vanjske ovojnice, unaprjeđenje tehničkih sustava zgrade, grijanje /hlađenje/ ventilacija/klimatizacija/ priprema potrošne tople vode, sustav rasvjete, sustav automatizacije i upravljanja zgradom, uvođenje obnovljivih izvora energije), kao i horizontalne mjere (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, urbane održive mobilnosti i elektromobilnost).

Postotak subvencioniranja ovisit će o stupnju obnove, odnosno pojedinačne mjere na obiteljskim kućama podupirati će se  u iznosu od 40% prihvatljivih troškova, dok će se integralna energetska obnova podupirati do 60%, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% prihvatljivih troškova – i za obiteljske kuće i za višestambene zgrade.

U prosincu 2023. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će raspisati i natječaj za suzbijanje energetskog siromaštva, sa alokacijom od 25 milijuna eura, kojim je predviđena obnova dodatnih 1.000 kuća. Provedba uz mjere energetske obnove predviđa i mjere poboljšanja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata u slučajevima gdje se za to ukaže potreba. Troškovi obnove sufinancirati će se u stopostotnom iznosu, objavilo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.