Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz NPOO – javna i privatna turistička infrastruktura

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022).

Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1 .6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 . – 2026. koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta i u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode, te klimatskih aktivnosti.

Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.

Ovim Pozivom podupiru se mjere koje:

– doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga,
– očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode,
– smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam,
– povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te
– smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka.

Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu Korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti:

– javne ustanove,
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– trgovačka društva i obrtnici koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske.

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći:

– javnim ustanovama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 700.000,00 kn po jednom zahtjevu,
– trgovačkim društvima i obrtnicima do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a najviše do 450.000,00 kn po jednom zahtjevu.

Iznos raspoloživih sredstva po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan zahtjev za financiranje.

Rok za dostavu zahtjeva na Poziv za financiranje počinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.