Nove prilike za gospodarstvo u Međimurskoj županiji od 1. siječnja 2022.: Bespovratne potpore iz NPOO-a i EU fondova povećane na 50 do 70 posto

Europska komisija odobrila je prošle godine novu kartu Hrvatske za dodjelu regionalnih potpora u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027.

Hrvatska je dosad (prema europskoj „Nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku- NUTS“) bila podijeljena na dvije regije Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku, a od 1. siječnja 2022. ima ih četiri:

HR 02 Panonska Hrvatska: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija;

HR03 Jadranska Hrvatska: Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija;

HR05 4. Grad Zagreb;

HR 06 Sjeverna Hrvatska: Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija.

Na regionalnoj karti Hrvatske definirane su hrvatske regije koje imaju pravo na regionalnu investicijsku potporu te je za svaku od njih utvrđen maksimalni intenzitet potpore. Intenzitet potpore maksimalni je iznos državne potpore koji se može dodijeliti po korisniku, izražen kao postotak prihvatljivih troškova ulaganja.

Navedenom kartom utvrđena su područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet.

U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

Velike prilike otvaraju se i za sve, a posebice gospodarstvo u Međimurskoj županiji koja je smještena u Sjevernu regiju jer je intenzitet potpore povećan s 25% na 50% za velika poduzeća, dok srednja i mala poduzeća mogu računati na dodatnih 10, odnosno 20 posto bespovratnih sredstva.

U skladu s tim, maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:

U Sjevernoj Hrvatskoj 50% (što je + 25 postotnih poena nego sada);

U Panonskoj Hrvatskoj 50% (što je + 25 postotnih poena više nego sada);

U Jadranskoj Hrvatskoj 40% (što je + 15 postotnih poena nego sada);

U Gradu Zagrebu 35% (što je + 10 postotnih poena nego sada).

Za početna ulaganja s prihvatljivim troškovima do 50 milijuna eura u svim se navedenim područjima maksimalni intenziteti potpore mogu povećati za 10 postotnih bodova za ulaganja srednjih poduzeća i za 20 postotnih bodova za ulaganja malih poduzeća.