Analiza: Kako se što bolje pripremiti za konkurentnost na natječajima za male i mlade poljoprivrednike

S obzirom da su u pitanju najzanimljiviji natječaji za najveći broj naših poljoprivrednika, što je najbolje vidljivo po broju prijavljenih na raspisane natječaje APPRRR-a 12. 10. 2021. (za tip operacije 6.3.1. 3848 prijava – prolaznost cca 1000; za tip operacije 6.1.1. 934 prijave – prolaznost cca 400), donosimo analizu i smjernice što bi bilo dobro da poduzmu međimurski poljoprivrednici da budu što konkurentniji na budućim natječajima APPRRR-a iz Programa ruralnog razvoja za tip operacije 6.1.1 (za mlade poljoprivrednike do 40 godina) i 6.3.1 (za male poljoprivrednike – fizičke osobe nositelje OPG-a), a na osnovu iskustva natječaja koji su bili raspisani prošle godine.

 

1. TIP OPERACIJE 6.3.1. ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE  – ekonomska veličina OPG-a do 8.000 EUR-a

(vrijednost projekta 15.000 EUR-a)

TZV. OSNOVNI BODOVI (dobivaju ih svi OPG-ovi)

1. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva – 6.000 do 7.999 najveći broj bodova 15, 4.000 do 5.999 13 bodova i 2.000-3.999 11 bodova

2. Aktivnosti na koji se odnosi poslovni plan – stočarstvo u koje ulazi peradarstvo i pčelarstvo donosi najveći broj bodova 25 bodova

3. Indeks razvijenosti JLS-a: 6 do 10 bodova zavisno u kojem je gradu ili općini sjedište OPG-a.

TZV. KLJUČNI BODOVI (dobivaju ih samo neki OPG-ovi)

1. Korisnik plaća doprinose po osnovni poljoprivrede – 5 bodova

2. Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku proizvodnju ili se odnose na Podmjeru 10.1 – subjekt mora planirati aktivnosti koje su predmet ove mjere i kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora imati podnijeti jedinstveni zahtjev za potporu koja se dodjeljuje na rok od 5 godina: npr. 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (356,92 EUR/ha), 10.1.6. Uspostava poljskih  traka (za uspostavu cvjetnih traka 985,74 EUR/ha cvjetne trake, za uspostavu travnih traka 898,59 EUR/ha travne trake*), 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (450 EUR/ha), 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (293 EUR/ha), 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (359,73 EUR/ha), 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (239,87 EUR/ha), 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (563,23 EUR/ha), 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (373,33 EUR/ha) i 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama (215,00 EUR/ha) – 5 bodova

3. Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na sustave kvalitete polj. proizvoda – u trenutku konačne isplate mora se biti proizvođač ili subjekt u sustavu: Dokazana kvaliteta – nacionalna razina ili na razini EU – ZOI (zaštićena oznaka izvornosti) ZOZP (zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla) – 5 bodova.

Posebnost ovog natječaja tipa operacije 6.3.1. je velika konkurencija i najveći broj prijava od svih natječaja koji su u ponudi iz Programa ruralnog razvoja, tako da je konkurentnost za sve zainteresirane korisnike vrlo važna u pripremi za prijavu projekata.

S obzirom na iskustva sa zadnjeg natječaja tipa operacije 6.3.1. iz 2021. godine, gdje je maksimalni broj bodova iznosio 65, a prag prolaznosti bio 51-52 boda, samo tzv. ključni bodovi omogućavaju prolaznost projekta.

Naime, tzv. osnovni bodovi mogu maksimalno doseći ukupni zbroj 50, a obično je ta brojka kod naših poljoprivrednika nešto niža i iznosi između 42-48 boda, što se pokazalo kao nedovoljno za prolaznost.

Najveći broj projekata koji je imao prolaznost osvajao je između 53-55 bodova, što znači da je OPG zadovoljavao barem jedan od tri kriterija za dobivanje tzv. ključnih bodova.

Stoga bi na budućim natječajima trebalo težiti u pripremi za prijavu na projekte i što bolju konkurentnost na natječajima za tip operacije 6.3.1. da se ispuni barem jedan, a poželjno je dva kriterija za osvajanje tzv. ključnih bodova.

Da se osvajaju tzv. ključni bodove (510 bodova), bez kojih praktički nema prolaznosti na ovom natječaju, ali i podignu vrijednost svojih proizvoda trebalo bi:

a) ući u neki sustav kvalitete – preporuka nacionalna oznaka Dokazana kvaliteta

b) pokrenuti neku aktivnost u sklopu Podmjere 10.1.

c) tzv. ključni bodovi mogu se osvajati također u slučaju prelaska na ekološku proizvodnju i „profesionalizaciju“ odnosno plaćanjem doprinosa po osnovi poljoprivrede.

 

2. TIP OPERACIJE 6.1.1. ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE – do 40 godina starosti (vrijednost projekta 50.000 EUR-a)

TZV. OSNOVNI BODOVI (dobivaju ih svi OPG-ovi):

1. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva – veća od 35.000 EUR-a najveći broj bodova 15, od 25.000 do 34.999 13 bodova, 15.000 do 24.999 11 bodova i 8.000 do 14.999 9 bodova

2. Aktivnosti na koje se odnosi poslovni plan – stočarstvo u koje ulazi peradarstvo i pčelarstvo donosi najveći broj bodova 25

3. Indeks razvijenosti JLS-a: 2 – 5 bodova zavisno u kojem je gradu ili općini sjedište OPG-a.

TZV. KLJUČNI BODOVI (dobivaju samo oni koji ispunjavaju zadani kriterij):

1. Korisnik ima završen preddiplomski ili diplomski ili stručni studij agronomskog ili veterinarskog smjera – 10 bodova; srednju školu poljoprivrednog ili veterinarskog smjera 8 bodova; 2 godine radnog iskustva na OPG-u i potvrdu o stručnom obrazovanju ili osposobljavanju polj. ili vet. 6 bodova

2. Korisnik je upisan kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu – 5 bodova

3. Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku proizvodnju ili se odnose na Podmjeru 10.1 – subjekt mora planirati aktivnosti koje su predmet ove mjere i kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora imati podnijeti jedinstveni zahtjev za potporu koja se dodjeljuje na rok od 5 godina: npr. 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada (356,92 EUR/ha), 10.1.6. Uspostava poljskih  traka (za uspostavu cvjetnih traka 985,74 EUR/ha cvjetne trake, za uspostavu travnih traka 898,59 EUR/ha travne trake*), 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka (450 EUR/ha), 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (293 EUR/ha), 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (359,73 EUR/ha), 10.1.14. Poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima (239,87 EUR/ha), 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima (563,23 EUR/ha), 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (373,33 EUR/ha) i 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama (215,00 EUR/ha) – 5 bodova

4. Aktivnosti iz poslovnog plana se odnose na sustave kvalitete polj. proizvoda – u trenutku konačne isplate mora se biti proizvođač ili subjekt u sustavu: Dokazana kvaliteta – nacionalna razina ili na razini EU – ZOI (zaštićena oznaka izvornosti) ZOZP (zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla) – 5 bodova

5. Sjedište OPG-a u područjima s posebnim ograničenjima – 5 bodova (u Međimurju su to trenutačno općine Kotoriba, Donji Vidovec, Dekanovec i Donji Vidovec).

Ključni bodovi omogućavaju bolju prolaznost projekata, odnosno bez njih je gotovo nemoguća prolaznost. Naime, na zadnjem natječaju iz 2021. godine za tip operacije 6.1.1. maksimalni broj bodova iznosio je 75, a prag prolaznosti projekata bio je 54.

To znači da u slučaju 40-45 tzv. osnovnih bodova koje dobivaju svi OPG-ovi, presudnu ulogu igra broj tzv. ključnih bodova 20-30 koje zadovoljava i osvaja samo dio OPG-ova, a zapravo oni donose prolaznost projekata.

Najveći broj projekata koji su prošli imao je od 57-62 osvojenih bodova i prema tome bi trebalo težiti u pripremi za prijavu na projekte i za prolaznost na budućim natječajima za tip operacije 6.1.1., tj. svaki mladi poljoprivrednik, trebao bi biti spreman da osvoji oko 40 tzv. osnovnih bodova i 15-20 ključnih bodova iz tog drugog dijela gdje se trebaju zadovoljiti postavljeni kriteriji: stručne spreme, nositelj OPG-a, ekološke proizvodnje ili podmjere 10.1. i sustav kvalitete.

PRIJEDLOZI:

1. Ako nema potrebne stručne spreme SSS ili VŠS ili VSS polj. ili veterina – doškolovanje ili prekvalifikacija za poljoprivrednika (SSS), odnosno stručno usavršavanje ili osposobljavanje za poljoprivrednika putem Pučkog otvorenog učilišta u Čakovcu ili nekoj drugoj ustanovi.

2. Podnošenje zahtjeva za potporu za neku od aktivnosti iz Podmjere 10.1. putem podružnice Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu u Čakovcu.

3. Ulazak u sustav kvalitete – preporuka nacionalna oznaka Dokazana kvaliteta – u suradnji sa Savjetodavnom službom i ovlaštenim certifikatorima: npr. Biotechnicon d.o.o.; Bioinspekt d.o.o. ili neki drugi.

Trenutačno je u tijeku natječaj 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode u kojem se mogu pokriti trošak od 15.000 EUR-a u pet godina – svake godine najviše 3.000 EUR-a. – otvoren do 30. 9. 2022.

4. Ulazak u ekološku proizvodnju.

5. Za mlađe poljoprivrednike do 40 godina, preuzimanje uloge nositelja poljoprivrednog gospodarstva i zapošljavanje na OPG-u, uz prethodno navedeno.

Sve dodatne informacije o ova dva natječaja, kao i o svim drugim natječajima za povlačenje sredstava iz fondova EU i NPOO, te pripremi, izradi i prijavi projekata možete dobiti na tel. brojeve: 040 374 065; 091 561 57 93, na mail: rci@rci.hr i na web stranici: www.rci.hr.

NAPOMENA: Ova analiza je isključivo informativnog karaktera. Prihvatljivost i prolaznost prijavitelja ovisi o ispunjavaju svih potrebnih uvjeta i osvojenim bodovima prema zadanim kriterijima za svaki od raspisanih natječaja ili javnih poziva.