APPRRR započeo s izdavanjem i slanjem prvih ugovora PG-ima koji su prošli na četvrtom natječaju tipa operacije 6.3.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je da je u ponedjeljak, 11. travnja 2022. godine, nakon provedbe administrativnih kontrola, započela s izdavanjem i slanjem prvih ugovora o financiranju korisnicima koji su se javili na 4. natječaj za tip operacije 6.3.1 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Riječ je o natječaju koji je objavljen 12. listopada 2021. godine i zatvoren je 31. siječnja 2022.

Vrijednost ulaganja prvih 28 ugovora iznosi 3.354.265,34 kuna i ponajprije su usmjerena na razvoj poljoprivrednih gospodarstava i povećanje proizvodnje, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % putem Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Korisnici ove operacije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i to samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti kojima je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru, trgovačka društva kojima je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) te zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014.

Prema inicijalnim listama koje je možete pogledati OVDJE za ovaj natječaj bio je ogroman interes među poljoprivrednicima, tako da je za tip operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ prijavljeno čak 3848 projekata (bespovratna sredstva osigurana su za 1000).

Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. za ova dva natječaja obavio je od listopada 2021. do kraja siječnja 2022. za OPG-e i druge potencijalne korisnike iz Međimurske županije niz informiranja, savjetovanja, info radionicu i seminar, te je dao izravnu potporu i izradio projekte za dva OPG-a iz Domašinca i Slakovca, vrijednosti 113.781,29 HRK, odnosno 119.116,50 HRK.