Financijska potpora za postavljanje dvostrukih ograda u uzgoju svinja na otvorenom – prijave do 3. listopada 2022.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu. U pitanju je jednokratna financijska potpora.

Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su na sufinanciranje poboljšanja uvjeta biosigurnosti, kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja bolesti, sprečavanja kontakta domaćih svinja s divljim svinjama, te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Ukupno raspoloživi iznos po ovome Javnome pozivu iznosi 1.864.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe koje:

-u svom posjedu imaju objekt u kojem se svinje drže na otvorenom

-gospodarstvo u JRDŽ-u označeno kao gospodarstvo koje drži svinje na otvorenom i ima kategoriju 4 u odnosu na biosigurnost

-imaju odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora

-proveden je veterinarski pregled gospodarstva koja drže svinje na otvorenom.

Prihvatljivi troškovi odnose se isključivo za nabavu materijala za postavljanje dvostrukih ograda, za stvarno nastalo kupnju materijala za postavljanje dvostrukih ograda, a dokazuju se isključivo izdanim računima.

Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od prihvatljivih troškova.

Maksimalan iznos sredstava po gospodarstvu iznosi 20.000,00 kuna.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 3. listopada 2022. godine.

Obrasci za prijavu na ovaj Javni poziv dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede.