Javni poziv MINTS-a za prijavu projekata za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva: restorani, gostionice, konobe, kleti, turističke agencije i plovni objekti za krstarenje – prijave do 5. svibnja 2023.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu u ukupnoj vrijednosti od 2.654.455 eura.

Program u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti, objavilo je Ministarstvo turizma.

Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, a program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere.

Kroz mjeru A podupiru se postojeći ugostiteljski objekt s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju neko od važećih rješenja iz skupine Restorani – Restoran, Gostionica ili iz skupine Barovi – Konoba ili Klet, registrirani sukladno Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ – neslužbeni pročišćeni tekst/pdf; (NN 82/07, NN 82/09, NN 75/12, NN 69/13).

Kroz ovu mjeru podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata i ulaganja u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga.

Najniži iznos potpore koja se može dodijeliti iznosi 6.000 eura, a najviši 25.000 eura.

Kroz mjeru B podupiru se turističke agencije upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) ili one koje imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave, podupiru se ulaganja u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga i ulaganja u digitalizaciju i unapređenje agencijskih usluga.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 4.000 eura, a najviši 8.000 eura.

Mjera C namijenjena je postojećim plovnim objektima za krstarenje registriranima sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, a podupiru se ulaganja u zelenu tranziciju.

Intenzitet potpore za sve tri mjere iznosi do najviše 70 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova projekta.

Prijave projekata podnose se isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam (TuRiznica) do 5. svibnja 2023.

Sve pojedinosti o natječaju, kao što su prihvatljive aktivnosti, prihvatljivi troškovi, što sve mora zadovoljiti prijava na natječaju, upute za prijavljivanje i drugo možete saznati na stranici Ministarstva turizma i sporta, na poveznici OVDJE.

Foto: TZ Međimurske županije