Objavljen Javni poziv po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva u Međimurskoj županiji – prijave do 14. 10. 2022.

Međimurska županija u svom je proračunu za 2022. godinu namijenila 1.300.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva u Međimurskoj županiji.

Javni poziv, na koji se mogu javiti svi mikro i mali poduzetnici s područja Međimurske županije, otvoren je do 14. listopada 2022. godine.

Kroz Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva dodjeljuju se bespovratna sredstva poduzetnicima za obavljanje osnovnih djelatnosti, ali i za ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja s ciljem poticanja međimurskih poduzetnika na povećanje razvoja novih proizvoda i usluga, proizvoda koji su inovativni i s većom dodanom vrijednošću, objavila je Međimurska županija.

Program je razvojno usmjeren i dodijelit će se za aktivnosti za sufinanciranje dijela troškova ulaganja u osnovnu imovinu za obavljanje djelatnosti koji se odnose na troškove nabave novih i rabljenih strojeva/opreme/alata, nove računalne opreme, računalnih programa i sustava i licenci. Za ovaj oblik aktivnosti poduzetnici mogu ostvariti intenzitet potpore 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova u iznosu od maksimalno 15.000,00 kuna.

Također, potpore će se dodjeljivati za sufinanciranje dijela troškova ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije što se odnosi na troškove izrade prototipa te provjeru i zaštitu formalnog intelektualnog vlasništva (pretraga baze patenata, angažman patentnog zastupnika, troškovi industrijskog dizajna, žiga, patenta). Za ovaj oblik aktivnosti također se može ostvariti intenzitet potpore 50% od prihvatljivih/opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kuna.

Potpora male vrijednosti temeljem ovog Programa može se dodijeliti mikro i malim poduzetnicima s područja Međimurske županije, a financirat će se ulaganja u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, trgovini na veliko i malo, informacijama i komunikacijama te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.

Prihvatljivi sektori

a)PODRUČJE C – Prerađivačka industrija, svi osim 11.0 Proizvodnja pića, 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4. Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4. Proizvodnja borbenih vozila;

b)PODRUČJE F – Građevinarstvo, samo: 43.2. Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski i instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

c)PODRUČJE G – Trgovina na veliko i malo: popravak motornih vozila i motocikla: samo 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila

d)PODRUČJE M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: samo: 71.12 Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje, 72. Znanstveno istraživanje i razvoj, 74.1 Specijaliziran dizajnerske djelatnosti.

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja poduzetnika. Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi nastali od 1. siječnja 2022. godine, odnosno u razdoblju trajanja Javnog poziva. Potpora može biti odobrena isključivo na osnovi priloženog računa i dokaza o izvršenoj uplati.

Poduzetniku kojemu su isplaćena sredstva za potporu od strane Međimurske županije temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u zadnje dvije godine uzastopno (2021. i 2022.), ne može ostvariti pravo na bespovratnu potporu po ovom Javnom pozivu.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u razdoblju od 14. 9. 2022. do 14. 10. 2022. godine, a razmatraju se prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog javnog poziva te se dodjeljuju do utroška sredstava.

Prijave za dodjelu potpora dostavljaju se Upravnom odjelu gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije na propisanom obrascu prijave uz svu potrebnu dokumentaciju.

Tekst Javnog poziva, Program potpora, obrazac prijave i izjave mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Međimurske županije na poveznici OVDJE.