Javni poziv za “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” otvoren od 11. 04. 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je otvoreni javni poziv za program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju od 11. 4. do 31. 10. 2022., a poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 31. 10. 2022.

Za provedbu Programa osiguran je iznos od 2.000.000 kuna.

Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti, te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava ovog programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. s osnove:

– stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)

– stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

– polaganja naučničkog ispita

– stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika

– ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

a)         polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

b)         pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti

c)         polaganje majstorskog ispita

d)         pripremu za polaganje majstorskog ispita

e)         prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)

f)          polaganje naučničkog ispita

g)         polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju

h)         završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu

i)   ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Više o pozivu OVDJE.