Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije (KLASA: 402-05/24-01/28, URBROJ: 2109-01-24-1, od 29. 3. 2024.) i čl. 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/21, 2/22 – pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst) župan Međimurske županije dana 15. 4. 2024. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva za sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Poziv) je sufinanciranje povećanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Međimurske županije putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava Međimurske županije fizičkim osobama – građanima (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za sufinanciranje sljedećih mjera:

M1. Mjera sufinanciranja izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu u obiteljskim kućama

M2. Mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama

M3. Mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

M3.1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode stupnja korisnog djelovanja najmanje 87%

M3.2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora (GWP < 2270)

M3.3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i/ili potporu grijanju stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%

M3.4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu stupnja korisnog djelovanja fotonaponskih modula najmanje 18%

Za sufinanciranje su prihvatljivi isključivo izrađeni dokumenti i sustavi obnovljivih izvora energije koji su ugrađeni i pušteni u pogon.

Prijavu je moguće podnijeti za mjeru M1. ili M2. i/ili jednu od mjera iz skupine M3.

Detaljan opis mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova možete saznati na web stranici Međimurske županije OVDJE.