Tri poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za prijavu projektnih prijedloga jedinica lokalne i područne samouprave

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je tri poziva na koje se mogu prijaviti i naše jedinice lokalne i područne samouprave u Međimurskoj županiji.

a) Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ objavljuje se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Cilj ovoga Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Za pripremu projekata, ovim Pozivom se prihvatljivim prijaviteljima stavljaju na raspolaganje bespovratna sredstva koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a kojima mogu sufinancirati izradu projektno-tehničke dokumentacije svojih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne i područne samouprave, javne ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave, te ostale javno-pravne osobe čiji su osnivači jedinice lokalne i područne samouprave. Prijavitelj može samostalno prijaviti projektni prijedlog ili imati partnere.

Projektni prijedlog ne može biti manji od 400.000,00, niti veći od 2.500.000,00 kuna.

Maksimalni iznos sufinanciranje bespovratnim sredstvima iznosi 90 posto.

Projektni prijedlozi prijavljuju se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU do 28. veljače 2022. godine.

U sklopu ovog Poziva na temelju Razvojnog sporazuma Sjever prijaviteljima iz Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske i Međimurske županije na raspolaganju je ukupno 40.000.000,00 kuna.

Više o Pozivu na poveznici OVDJE.

b) Program održivog razvoja lokalne zajednice ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja (indeks razvijenosti JLS-a 1-4 tj. u Međimurskoj županiji to su općine: Kotoriba, D. Dubrava, D. Vidovec, Goričan, Belica, Domašinec, Dekanovec, Podturen, Mala Subotica, Orehovica, G. Mihaljevec, Selnica, Sveti Martin na Muri i Štrigova) i jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta. Jednom korisniku može se odobriti financiranje u najvećem iznosu od 600.000,00 kn. Neće se financirati projekti manji od 100.000,00 kn.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU najkasnije do 25. veljače 2022. godine.

Ukupna vrijednost programa iznosi: 60.000.000,00 kuna.

Više o Programu na poveznici OVDJE.

c) Program podrške regionalnom razvoju za cilj ima jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave V. skupina osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja (u Međimurskoj županiji to su općine: Pribislavec, D. Kraljevec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Nedelišće i grad M. Središće) te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta. Jednom korisniku može se odobriti financiranje u najvećem iznosu od 600.000,00 kn. Neće se financirati projekti manji od 100.000,00 kn.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU najkasnije do 28. veljače 2022. godine.

Ukupna vrijednost programa iznosi: 13.000.000,00 kuna.

Više o Programu na poveznici OVDJE.