Međimurska županija prodaje nekretnine-zemljište na području poduzetničke zone “Poslovni park Međimurje”

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 37. Statuta Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18-pročišćeni tekst, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23-pročišćeni tekst), članka 7. i 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije broj 16/14) i točke III. Zaključka o prodaji nekretnina na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“ (Službeni glasnik Međimurske županije broj 5/24), župan Međimurske županije raspisao je Javni natječaj za prodaju nekretnina na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ objavila je Međimurska županija na poveznici OVDJE.

Međimurska županija prodaje nekretnine na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje” u Čakovcu, radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to:

 1. ZEMLJIŠTE U PODUZETNIČKOJ ZONI „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE” U ČAKOVCU– površine 10.465 m2
  (II. kategorija zemljišta – doneseni su svi propisani prostorni planovi, ali se zbog pravnih ili stvarnih razloga ne može ishoditi građevinska dozvola)
  Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 4404 k.o. Čakovec, čest.br. 1134/53/19/1 pašnjak, površine 10.465 m2 (identična s kat.čest.br. 1700/22 upisanom u posjedovni list broj 5456)
 2. ZEMLJIŠTE U PODUZETNIČKOJ ZONI „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE” U ČAKOVCU– površine 8.859 m2
  Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 4404 k.o. Čakovec, čest.br. 1134/53/24 pašnjak, površine 8.859 m2 (identična s kat.čest.br. 1700/27 upisanom u posjedovni list broj 5456)
 3. ZEMLJIŠTE U PODUZETNIČKOJ ZONI „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE” U ČAKOVCU– površine 10.822 m2
  Nekretnina upisana u z.k.ul.br. 4404 k.o. Čakovec, čest.br. 1134/53/8 pašnjak, površine 10.822 m2 (identična s kat.čest.br. 1700/38 upisanom u posjedovni list broj 5456)

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 6.5.2024. do 10,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, II. kat, soba 74,  6.5.2024. u 10,00 sati.

Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO”.
Kontakt informacije radnim danom od 8-13 sati, tel: 040/374-017, 040/374-116.

Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog natječaja nalazi se na: https://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/