Objavljena dva Otvorena poziva iz Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

U petak, 24. ožujka 2023. godine, su u okviru prekograničnog Interreg programa Slovenija – Hrvatska za radoblje 2021. – 2027. u Službenom listu Republike Slovenije i na mrežnoj stranici programa objavljeni Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2) i Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte za prioriteta 2.

Otvoreni pozivi namijenjeni su sufinanciranju projekata prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske u programskom razdoblju 2021-2027 koji učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa koji je: očuvana, otporna i povezana prekogranična regija, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika.

Prvi rok za dostavu projektnih prijava je:

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2) – 24. svibnja 2023. godine u 12 sati (po srednjeeuropskom vremenu).

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2 – 21. lipnja 2023. godine u 12 sati (po srednjeeuropskom vremenu).

Program predviđa uzajamno učenje i zajedničke aktivnosti u cilju uvođenja promjena u svim prioritetima, prije svega radi ponovnog povezivanja prekograničnih područja, razumijevanja trenutačnih zajedničkih potreba i prijetnji koje donosi stvarnost koja se ubrzano mijenja, kao i suradnje u cilju poboljšanja otpornosti i prilagodljivosti stanovnika, organizacija i zajednica, čime se programskom području pomaže da postane zelenije i da se digitalizira, te tako pripremi za budućnost.

Za sufinanciranje projekata u okviru poziva za standardne projekte, osigurano je 35,5 milijuna sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a). Program se izvodi na osnovi otvorenog poziva što znači da prijavitelji mogu podnositi projektne prijave neprekidno od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva. Projektne prijave koje će biti zaprimljene do navedenog roka i koje će ispunjavati sve zahtjeve bit će predmet razmatranja Odbora za praćenje na njegovoj sljedećoj sjednici.

Program kroz gore navedene otvorene pozive sufinancira standardne projekte u okviru sljedeća tri prioriteta i njima pripadajućih specifičnih ciljeva:

Prioritet 1: Zelena i prilagodljiva regija
Specifični cilj 2.4: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima
Specifični cilj 2.7: Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja

Prioritet 2: Otporna i održiva regija
Specifični cilj 4.6: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama
Prioritet 3: Dostupna in povezana regija
Specifični cilj 6.2: Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama

Projektne prijave mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma početka do datuma zatvaranja otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava ili dok postoje raspoloživa sredstva .Projektne prijave se podnose pomoću elektroničkog sustava za praćenje (Jems).

Poziv je objavljen na sva tri jezika programa (slovenski, hrvatski i engleski jezik). Poziv i natječajna dokumentacija na hrvatskom jeziku dostupni su na sljedećoj poveznici OVDJE.