Otvoreni javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu.

Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Na ovaj natječaj iz Međimurske županije mogu se javiti prihvatljivlji prijavitelji (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji ispunjavaju uvjete iz općina: Podturen, Orehovica, Mala Subotica (skupina III potpomognutih područja) i Kotoriba (skupina IV potpomognutih područja).

Ciljevi ovog Programa su:

-rast i razvoj poduzetništva

-tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti

-uravnotežen regionalni razvoj.

 Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost Programa je 10.000.000,00 kuna.

Prijave se zaprimaju isključivo od 25. srpnja. do 25. kolovoza 2022. godine.

Otvoreni javni poziv je otvoren do 25. kolovoza 2022. godine.

Svi zainteresirani za ovaj javni poziv više informacija mogu dobiti od RCI Međimurje putem e-maila rci@rci.hr ili na tel. 374-065.