Uskoro dva tražena natječaja za poljoprivrednike podmjere 6.1.1. i 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja

Prema indikativnom planu za bespovratna sredstva iz Programa ruralnog razvoja za 2021. godinu, za listopad 2021. je planirana objava dvije podmjere Podmjere 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima i 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. 

Bespovratna sredstva vrlo su tražena iz ove dvije mjere, a predviđeno je za oba natječaja – 260 milijuna kuna.

Podmjera 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva. Raspisivanje natječaja očekujemo ovu jesen 2021. godine.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina:

• 50.000 EUR-a onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

• 20.000 EUR-A onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

• obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

• obrtu

• trgovačkom društvu

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,

obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u kojem je mladi poljoprivrednik direktor i većinski vlasnik trgovačkog društva u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Mladi poljoprivrednik koji je ostvario 50.000 eura dužan je najkasnije pri podnošenju konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu, te ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Mladi poljoprivrednik je dužan ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u tipu operacije 6.1. najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore. Te koji će plaćati doprinose za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje). Mladi poljoprivrednik kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede, može ostvariti 20.000 eura bespovratno.

Podmjera 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura.

Visina potpore po korisniku je 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet potpore je 100%. Raspisivanje natječaja očekujemo tokom jeseni 2021. godine.

Prihvatljive aktivnosti unutar mjera 6.1. i 6.3. jesu:

• kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

• kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

• podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

• uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

• građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda

• kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

• kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Raspisivanje oba natječaja iz Programa ruralnog razvoja APPRRR je najavio za listopad 2021. Više o najavi svih natječaja iz Programa ruralnog razvoja pogledajte OVDJE.

Ukoliko se aktivno bavite poljoprivredom (OPG, obrt ili trgovačko društvo) i želite dobiti dodatne informacije možete kontaktirati Regionalni centar za investicije Međimurje na email: rci@rci.hr ili tel. 098 355 070.