Produžen rok za prijave projekata za tip operacije 3.1.1 do 30. studenog 2022.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je dana 27. rujna 2022. Prvu izmjenu Četvrtog Natječaja za provedbu podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedbu tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“.

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde i podnošenju zahtjeva za potporu i sada glasi: „od 12:00 sati 1. ožujka 2022. godine do 12:00 sati 30. studenoga 2022. godine“.

Prihvatljivi prijavitelji

-fizičke i pravne osobe kategorije mikro, malo i srednje poduzeće, upisani u Upisnik poljoprivrednika,

-proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija,

skupina poljoprivrednih proizvođača registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Navedeni korisnici koji po prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u: sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući pčelare) uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – “Ekološki uzgoj” iz Programa ruralnog razvoja RH, osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa i tipa operacije 3.1.1.

Prihvatljivi troškovi

Godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete za:

-Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI);

-Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP);

-Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS);

-Sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje;

-Sudjelovanje u nacionalnom sustavu kvalitete “Dokazana kvaliteta”.

Troškovi stručne kontrole i certifikacije od strane ovlaštenog kontrolnog tijela za:

-Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI);

-Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP);

-Zajamčena oznaka tradicionalnog specijaliteta (ZTS);

-Provođenje stručne kontrole i certifikacije u ekološkoj proizvodnji;

-„Dokazana kvaliteta“.