LAG Međimurski doli i bregi objavio novi natječaj: „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ – IV (TO 7.4.1. PRR) – otvoren od 2. 11. do 3. 12. 2021.

LAG Međimurski doli i bregi dana objavio je 15. listopada LAG Natječaj za TO 2.1.2. „Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga“. Tip operacije 2.1.2. sukladan je Mjeri 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

PREDMET NATJEČAJA: Poboljšanje opće društvene infrastrukture i proširenje lokalnih temeljnih usluga na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Obuhvat LAG područja (JLS) za koji se raspisuje natječaj:

Općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec i Grad Mursko Središće.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 477.862,80 kn.

Prihvatljivi korisnici su:

  1.  jedinica lokalne samouprave
  2. trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave
  3. javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija i osnovnih škola
  4. udruga isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fondacije
  5. vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou
  6. lokalna akcijska grupa odabrana unutar Programa ruralnog razvoja temeljem Podmjere 19.2.

Najniža ukupna vrijednost projekta i potpore po projektu : 15.000 EUR (kunska protuvrijednost).

Najviša vrijednost javne potpore po projektu: 45.000 EUR (kunska protuvrijednost).

INTENZITET POTPORE:

Intenzitet potpore za tip operacije ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

  1. do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
  2. do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
  3. do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 2.11.2021.- 3.12.2021. godine.

Više o natječaju pročitajte OVDJE.