eSavjetovanje za dva nacrta natječaja iz Mjere 8 – tip operacije 8.5.1 i 8.6.1

Na portalu e-Savjetovanja dostupna su dva nacrta natječaja iz Mjere 8. – tip operacije 8.5.1 i 8.6.1.

Tako je otvoren za savjetovanje Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Svi zainteresirani mogu se sa svojim komentarima javiti do 15. travnja 2022. na poveznici OVDJE.

Također je na portalu e-Savjetovanja dostupan novi Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Svi zainteresirani mogu se sa svojim komentarima javiti do 15. travnja 2022. na poveznici OVDJE.