Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila – prijave od 27. lipnja 2022. od 8:00 h

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv u kojem je u 2022. godini osigurao 108,3 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila – 103,3 kuna za fizičke i pravne osobe te 5 milijuna za javni sektor. 

Za građane i tvrtke prijavu podnose prodavatelji vozila putem prijavne aplikacije Fonda dok će se javni sektor, kao obveznik Zakona o javnoj nabavi, prijavljivati izravno Fondu. 

Što se tiče fizičkih i pravnih osoba, po pojedinom vozilu moguće je dobiti do 40% sredstava, a maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji. Za električna vozila L1-L7 kategorije osigurano je do 20.000,00 kuna, za plug-in hibride do 40.000,00 kuna, dok će se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moći dobiti do 70.000,00 kuna.

Sredstva su dostupna i za vozila N1 kategorije i to plug-in hibridna vozila (do 40.000,00 kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik, za koja se može dobiti do 70.000,00 kuna. S maksimalno 400.000 kuna sufinanciraju se i vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, „plug-in“ hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik. 

Građani sufinanciranje mogu ostvariti za jedno novo vozilo, dok tvrtke mogu kupiti i više njih, ali maksimalno mogu dobiti do 400.000 kuna bespovratnih sredstava. I jedni i drugi imaju rok za realizaciju kupnje vozila i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom u Fond – 12 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora, a  kupljena vozila moraju zadržati u vlasništvu dvije godine.

Prihvatljivi prijavitelji su: punoljetne fizičke osobe, obrtnici, trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice i neprofitne organizacije.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem subvencija ili donacija, a iznose najviše do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 70.000kn za fizičke osobe te do 400.000,00kn za pravne osobe. Ograničenja visine bespovratnih sredstava prema tipu energetski učinkovitog vozila detaljno su popisana u samom Pozivu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi

– isključivo trošak kupnje vozila

– PDV je opravdan trošak ukoliko nije povrativ

Rok prijave

Podnošenja prijava započinje 27. lipnja u 8:00, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Način podnošenja prijave: isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta energetski učinkovitih vozila s mrežnih stranica Fonda (vozimoeko.fzoeu.hr).


Više o samom pozivu i cjelokupnu dokumentaciju možete vidjeti na poveznici OVDJE.