RCI Međimurje održao prvi seminar za poljoprivredne proizvođače za mogućnost korištenja Podmjere 17.1.

U srijedu 22. rujna, Regionalni centar za investicije Međimurje d.o.o. Čakovec, u suradnji s tvrtkom XL Global Brokers d.o.o. organizirao je prvi seminar za poljoprivredne proizvođače Međimurske županije vezano uz mogućnost korištenja Podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka.

Ovaj prvi seminar u organizaciji RCI Međimurja bio je namijenjen poljoprivrednim proizvođačima iz Međimurske županije koji se bave uzgojem peradi, svinja, muznih krava, goveda, koza i drugom stočarskom i sličnom proizvodnjom.

RCI Međimurje organizirati će više seminaru u nizu povodom raspisivanja Natječaja za Podmjeru 17.1. iz Programa ruralnog razvoja, za poljoprivredne proizvođače iz Međimurske županije, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

Cilj je potaknuti naše poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Naime, prema aktualnim statističkim pokazateljima u Međimurskoj županije osigurano je tek oko 8 posto poljoprivredne proizvodnje, stoga je cilj seminara koje organiziramo da se taj postotak poveća i na što kvalitetniji način umanje ekonomski gubici međimurskih poljoprivrednika u svim oblicima proizvodnje – usjevi, životinje i biljke.

Drugi seminar koji će RCI Međimurje organizirati krajem studenog bit će namijenjen poljoprivrednim proizvođačima iz Međimurske županije – ratarima, voćarima, povrćarima i vinogradarima.

U sklopu Mjere 17 Programa ruralnog razvoja od 2. srpnja otvoren je Natječaj za dodjelu potpora za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3 ovog Natječaja.

Ukupno je na raspolaganju u sklopu ovog Natječaja 140.000.000,00 kuna. Rok za prijave 31. 12. 2021.

Korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

Sufinanciranje: Do 70% prihvatljive police osiguranja.

Visina javne potpore: Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti.

Na seminaru je sudjelovalo dvadesetak predstavnika tvrtki, OPG-a ili PG-a iz Međimurske županije uz poštovanje epidemioloških mjera za održavanje ovakvog skupa.

Radni dio seminara:

1. Uvod: Što poljoprivrednici trebaju znati o Mjeri 17 i Podmjeri 17.1.?

2. Predstavljanje aktualnog natječaja iz Podmjere 17.1. koji je otvoren do 31. prosinca 2021.

3. Predstavljanje mogućnosti korištenja subvencija za osiguranje usjeva, životinja i biljaka na osnovu iskustva iz ranijih natječaja i kakva je mogućnost novih natječaja iz Podmjere 17.1. 

4. Mogućnosti praktične primjene i aplikacije za korištenje subvencija iz Podmjere 17.1.

Tijekom seminara upućena su brojna pitanja sudionika o mogućnosti osiguranja proizvodnje, ponajviše peradi, ali također i svinja i drugih životinja uz korištenje Podmjere 17.1.

Razvila se i živa panel diskusija, bilo je puno konkretnih primjera s terena koji se događaju vezano uz sve izazove osiguranja peradi, stoke i svinja.

Stručna i iskusna brokerica Martina Biruški odgovorila je na sva pitanja i mogućnosti koji se poljoprivrednicima otvaraju korištenjem Podmjere 17.1., od kojih su mnoga bila nepoznata našim poljoprivrednim proizvođačima.

U drugom neformalnom dijelu, bilo je još puno individualnih upita, kao i umrežavanja sudionika od kojih se mnogi prije toga nisu poznavali kako bi u budućnosti iskoristili što više prilika koje nude Mjere iz Programa ruralnog razvoja.

Prema povratnim informacijama prisutnih naših poljoprivrednih proizvođača seminar je bio vrlo zanimljiv i edukativan, uz poruku da bi svaka od Mjera na koje se mogu javljati naši poljoprivrednici trebala biti predstavljena na sličan način, tj. sa što više konkretnih primjera iz svakodnevne prakse.