Javni poziv Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo – prijave projektnih prijedloga od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01) kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Prihvatljive aktivnosti

-početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2,

-ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne),

-provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća,

-priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta.

Projekt mora doprinijeti smanjenju štetnih emisija za najmanje 20% u usporedbi s ulaganjima koja nisu usmjerena na energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, i/ili povećanju sekundarnih sirovina u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

Prihvatljivi prijavitelji

-mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007):

-prehrambena industrija (10),

-proizvodnja tekstila (13),

-drvoprerađivačka industrija (16),

-papirna industrija (17),

-kemijska industrija (20),

-građevinska industrija (23),

-metaloprerađivačka industrija (24).

Prijavitelj mora biti registriran najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga, mora imati minimalno 10 zaposlenih temeljem sati rada, mora imati iskazan EBITDA u 2021. godini, odnosno iskazan dobitak ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak, poslovni prihodi u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga moraju iznositi više od 50% ukupne vrijednosti projekta, a minimalan udio kapitala i rezervi u pasivi mora iznositi više od 15% u 2021. godini.

Također prijavitelj mora zadovoljiti da nije proveo premještanje u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traže potpora, dvije godine prije podnošenja zahtjeva za potporu niti će isto provesti dvije godine nakon dovršetka početnog ulaganja.

Financiranje

Najniži iznos:

mala i srednja poduzeća: 750.000 HRK

srednje kapitalizirana poduzeća: 2.000.000 HRK

Najviši iznos:

mala i srednja poduzeća: 7.500.000 HRK

srednje kapitalizirana poduzeća: 35.000.000 HRK

Intenzitet potpore

Regionalne potpore (za početno ulaganje)

Panonska i Sjeverna Hrvatska:

mala poduzeća: 70%

srednja poduzeća: 60%

velika (mid-cap): 50%

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (daju se isključivo novim postrojenjima)

Panonska, Jadranska i Sjeverna Hrvatska:

mala poduzeća: 80%

srednja poduzeća: 70%

velika (mid-cap): 60%

Potpore male vrijednosti – de minimis (nadopune privatnim financiranjima)

50% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava je od 1. kolovoza 2022. godine od 11:00 sati do 1. prosinca 2022. godine do 11:00 sati.

Više o natječaju na poveznici OVDJE.