Međimurska županija raspisala javni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnom parku Međimurje za poduzetničku djelatnost – rok za predaju ponuda 24. 1. 2022. do 10,00 sati

Međimurska županija raspisala je javni natječaj za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“. Predmetne parcele koje se prodaju nalaze se u istočnoj industrijskoj zoni grada Čakovca.

Međimurska županija prodaje zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje” radi izgradnje gospodarskih objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti i to:

R.BR.KAT. ČEST.BR.ZK.ČEST.BR.ZK.UL.BR.KAT. OPĆINAPOVRŠINA  U M2POČETNA KUPOPRODAJNA CIJENA (U €)
k.o.Čakovec
1.1700/121134/53/94404Čakovec9.060233.023,20
2.1700/131134/53/104404Čakovec9.640247.940,80
3.1700/151134/53/124404Čakovec10.235263.244,20
4.1700/161134/53/134404Čakovec9.005231.608,60
5.1700/241134/53/214404Čakovec8.729224.509,88
6.1700/271134/53/244404Čakovec9.003231.557,16
7.1700/311134/53/284404Čakovec7.253186.547,16

Nekretnine se prodaju na temelju javnog natječaja prema tržišnoj vrijednosti i početnoj kupoprodajnoj cijeni iz točke I. ovog Zaključka, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Javna komunalna infrastruktura (telefon, električna struja, vodovod, kanalizacija, plin) je izvedena na javnim prometnicama u blizini predmetnih parcela.

Pisane ponude s prilozima se podnose u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Međimurske županije ili putem pošte na adresu: Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, te je na prednjoj strani omotnice potrebno napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz naznaku „PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE ČAKOVEC“ – NE OTVARATI“ do 24. 1. 2022. godine do 10,00 sati. Ponude zaprimljene nakon 10,00 sati 24. 1. 2022. godine smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, 24. 1. 2022. godine u 10 sati.

Kontakt informacije, putem email: nekretnine@medjimurska-zupanija.hr.

Više o natječaju pročitajte OVDJE.