Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama – javna tribina u Čakovcu 6. listopada, prijave projekata od 15. 11. 2022.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 28. rujna 2022. Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Podnošenje prijava započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:

 • do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 2350 sustava za korištenje OIE.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

 • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

− ima najviše 3 (tri) stambene jedinice,

− ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd) što se tiče Međimurske županije C ili boljeg razreda.

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu
i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška
utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Troškovi mjera su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost
s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt, detaljne
ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme te prijavni obrazac.

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se sljedeća ograničenja najvišeg opravdanog troška:

 • M1. Kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za
  grijanje prostora ili prostora i potrošne vode – 60. 000 kuna
 • M2. Dizalica topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili
  za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora – 80.000,00 kuna
 • M3. Sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima – 40.000,00
 • M4. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije
  za vlastitu potrošnju, u samostalnom (off-grid) ili mrežnom
  radu – 80.000,00.

Predaja prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije iz točke VII. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb od 15. studenog od 9 sati.

Obavijest o trajnom zatvaranju Poziva bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda www.fzoeu.hr.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Povodom ovog natječaja, Međimurska energetska agencija d.o.o. organizira javnu tribinu o Javnom pozivu za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, koja će se održati u četvrtak, 6. listopada 2022. godine s početkom u 18:00 sati u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, na adresi Bana Josipa Jelačića 22/b Čakovec.

Molimo Vas da OBAVEZNO potvrdite svoje sudjelovanje  na javnoj tribini, pozivom na broj 040/395-559 ili slanjem maila na adresu katarina.drk.hutinec@menea.hr, objavila je MENEA.