Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao natječaj za projekte zaštite okoliša za udruge građana – otvoren do 30. 11. 2021.

FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 24. rujna objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša na koji se mogu prijaviti organizacije civilnog društva – udruge građana.

FZOEU je za ovu namjenu osigurao 2.200.000,00 kuna. Najmanji iznos donacije po projektu iznosi 20.000, a najveći 80.000 kn po projektu.

Sufinanciranje FZOEU za udruge s našeg područja iznosi do 40 posto ukupne vrijednosti projekta.

Predmet Javnog natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša je sufinanciranje projekata u području:

– Sprječavanje nastanka otpada i ponovne uporabe

– Organizacija ekoloških akcija čišćenja podmorja

– Organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata

– Provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama

– Pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša

– Promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

Za projekte mogu kandidirati udruge čiji je programski rad usmjeren u jednom od područja: ekologije, zaštite okoliša i prirode, klimatskih promjena, zaštite mora i morskog okoliša, održivog razvoja, speleologije, što je razvidno iz statuta udruge.

Provedba projekta mora biti završena najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Rok za prijavu podnošenjem ponude projekta je 30. studeni 2021. godine.

Ponude projekata podnose se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Fonda (www.fzoeu.hr), gdje možete dobiti i više informacija o cijelom Natječaju.