Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – potporu ostvarite uz pomoć RCI Međimurje

Hrvatski zavod za zapošljavanje od ove godine nudi nove mjere potpora ulaska u poduzetništvo nezaposlenih osoba, odnosno proširenja poslovanja i povratka iz naših ljudi iz inozemstva u zemlju.

Osim za nezaposlene i zaposlene osobe, tu su i mjere za poslodavce kojima se potiče zapošljavanje osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom, kao i potpore za pripravništvo.

Potporu iz kataloga mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možete ostvariti uz pomoć RCI Međimurje, a obratiti nam se možete putem telefona: 374 065; 091 561 57 93 ili na mail: rci@rci.hr.

MJERE NAMIJENJENE FIZIČKIM OSOBAMA

Potpora za samozapošljavanje i proširenje poslovanja

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova osnivanja i pokretanje poslovanja, u sljedećim organizacijskim oblicima: obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički pokrenuti poslovanje odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli. Moguće je pravo ostvariti potporu u maksimalnom iznosu do 120.000 kuna, ovisno o djelatnosti koju korisnik planira registrirati. Osoba mora biti prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a. Mjere traje 24 mjeseca, odnosno korisnik potpore mora održati poslovanje i zadržati zaposlenost u poslovnom subjektu kojeg je pokrenuo pomoću potpore, najmanje dvije godine.

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba koje zajedno pokreću poslovanje ili preuzimaju već postojeće poslovanje. Korisnici mogu ostvariti potporu u ukupnom iznosu do 150 000 kn. Potencijalni korisnici moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi HZZ. Mjera je namijenjena nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti posao u zelenim/digitalnim djelatnostima i traje 24 mjeseca.

Potpora za proširenje poslovanja

Može se dodijeliti poslovnom subjektu kojemu je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje, ako planira proširenje postojećeg poslovanja, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanje istekle te je korisnik ispunio sve ugovorne obveze. Kod poslovnog subjekta mora postojati kontinuitet poslovanja i zaposlenosti samozaposlene osobe u punom radnom vremenu od trenutka osnivanja, odnosno registracije i početka obavljanja gospodarske djelatnosti, te poslovni subjekt ne smije biti poslodavac u teškoćama. Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika. Trajanje mjere je 12 mjeseci, a najveći mogući iznos potpore do 100.000 kuna (ovisno o NKD djelatnosti za koju je potencijalni korisnik registriran).

Biram Hrvatsku – povratak u RH

Cilj ove mjere je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske. Namijenjena je hrvatskim državljanima, povratnicima iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP), u dobi do 60 godina, neovisno o razini obrazovanja, koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednjih 24 mjeseca, u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku od 30 dana od dana reguliranog prebivališta i koriste mjeru samozapošljavanja unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta. Te korisnici potpora za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17). Osobe iz prve ciljne skupine mogu ostvariti 50.000 kuna, a osobe iz druge skupine 25 000 kuna. Trajanje mjere je 24 mjeseca.

MJERE NAMIJENJENE POSLODAVCIMA

Potpore za zapošljavanje i potpore za zapošljavanje zeleno/digitalno

Cilj mjere je poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima. Mjera za prvu skupinu traje 12 mjeseci, a za drugu skupinu 24 mjeseca. Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Iznosi potpora mogu se povećati ili smanjiti i tijekom trajanja razdoblja sufinanciranja, a da se pritom ne treba pribaviti suglasnost podnositelja zahtjeva izmjene li se ili dopune propisi na temelju kojih su predmetni iznosi određeni, odnosno izračunati. Poslodavci koji udovoljavanju kriterijima zelenog i digitalnog radnog mjesta dodjeljuju se potpore u višem iznosu. Više detalja i iznose potpora možete pronaći ovdje.

Potpore za pripravništvo i potpore za pripravništvo zeleno/digitalno

Cilj mjere je osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom. Osposobljavanje pripravnika u pravilu najduže traje jednu godinu. Ako je zakonom za pojedine struke/profesije određeno pripravništvo duže od jedne godine, mjere ne može trajati duže od dvije godine. Zavod dodjeljuje mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu. Za poslodavce koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr, iznos potpora je nešto veći.

Više informacija o svim mjerama možete pronaći OVDJE.

Foto: HZZ