Plan poziva iz NPOO-a za privatni sektor u 2022. godini

Početkom veljače ove godine, objavljen je Operativni sporazum Vlade RH i Europske komisije za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. (NPOO).

Njime se detaljno utvrđuju glavni koraci u provedbi NPOO-a s rokovima i pokazateljima za ključne etape i ciljne vrijednosti, a koji su i jedan o preduvjeta za podnošenje prvog zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.

Provedba NPOO-a u kontekstu mogućnosti iskorištavanja sredstava privatnog sektora, krenula je prošle godine. Dio projekata (njih šezdesetak) energetske učinkovitosti koji su bili na listi čekanja zbog nedostatnih sredstava u VFO 2014.-2020. ugovoreni su u prosincu 2021. godine iz sredstava NPOO-a.

Početkom travnja objavljena su prva dva ovogodišnja poziva-natječaja iz NPOO-a za poduzetnike: C1.1.2. R2-I5 Komercijalizacija inovacija i C1.1.2. R2-I3 Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća, te C4.1. R3 Uspostava sustava vaučera za obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba.

Što se tiče onoga što slijedi za poduzetnike tijekom ove godine iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti tijekom 2022. godine očekuje se raspisivanje sljedećih poziva za poduzetnike:

C1.1.2. R2-I4 Jačanje akceleracijske aktivnosti poduzeća – 2. kvartal 2022.

C1.1.2. R3-I3 Bespovratne potpore za digitalizaciju – 2. kvartal 2022.

C1.1.1. R4-I1 Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo – 2. kvartal 2022. – krajem lipnja

C1.1.2. R3-I2 Vaučeri za digitalizaciju – 2-3 kvartal 2022.

C1.6. R1-I2 Jačanje održivosti i poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzeća u turizmu (s najmanje 50 % ukupnih ulaganja koja podupiru zelenu tranziciju) – 2.-3. kvartal 2022.

C1.1.2. R2-I2 Ulaganje u upravljačke kapacitete MSP-ova – 3. kvartal 2022.

C1.1.1. R6-I1 Ulaganja u transformaciju i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija – 4. kvartal 2022.

Izvor: HUP