Novosti vezane uz aktualne natječaje Mjere 6 – 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima i 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Ministarstvo poljoprivrede RH i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizirali su u Zagrebu i još nekim gradovima radionicu, kako bi sve zainteresirane bolje upoznali s dva aktualna natječaja za poljoprivrednike: NATJEČAJ za Podmjeru 6.1. tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – bespovratna potpora u iznosu od 50.000 eura i NATJEČAJ za Podmjeru 6.3. tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – bespovratna potpora u iznosu od 15.000 eura, a na kojoj je sudjelovao i RCI Međimurje Čakovec.

Najviše pitanja na koja konzultanti i poljoprivrednici traže odgovore nakon što su natječaji objavljeni, vezana su uz mogućnosti ulaganja poljoprivrednih gospodarstava koje oni donose, kao i koje su novosti s obzirom na prethodne natječaje.

Kao zaključak se može izvesti da je naglasak na ovim natječajima, ali po svemu sudeći i na budućim, izravno ulaganje što većeg iznosa bespovratnih sredstava kako bi se povećao opseg točno određene proizvodnje pojedinog poljoprivrednog gospodarstva.

Također se po prvi put poljoprivrednicima putem Mjere 6, omogućuje bespovratno ulaganje u digitalizaciju poljoprivrednog gospodarstva i proizvodnje tj. razvoj tzv. precizne poljoprivrede, koja je ne samo budućnost, već i sadašnjost moderne i visoko produktivne poljoprivrede.

Donosimo bitne karakteristike i novine oba natječaja:

Oba natječaja otvorena su od 15. 11. 2021. od 12 sati do 28. 12. 2021. do 12 sati.

NATJEČAJ za Podmjeru 6.1. tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ – bespovratna potpora u iznosu od 50.000 eura

• Mladi poljoprivrednici moraju imati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju:

a) diplomski ili preddiplomski studij agronomskog ili veterinarskog smjera

b) završena srednja škola iz područja poljoprivrede ili veterine

 c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

• Korisnik mora podnijeti poslovni za jedan sektor (razred iz EVPG) isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike i puževe.

• Korisnik mora ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata od najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u Zahtjevu za potporu i aktivnostima kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji, pri čemu se proizvedena energija i digitalizacija koriste u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovora.

• Korisnik mora započeti s provedbom poslovnog plana u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate.

• Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

NATJEČAJ za Podmjeru 6.3. tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ – bespovratna potpora u iznosu od 15.000 eura

• Korisnik mora podnijeti poslovni plan za jedan sektor (razred iz EVPG) isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike i puževe.

• Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.

• Korisnik nakon završetka projekta mora ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji.

• Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.   

Što se tiče digitalizacije poljoprivredne proizvodnje i(li) gospodarstva po prvi put se mogu iskoristiti bespovratna sredstva za njihovu nabavu putem oba dva natječaja, a prihvatljivi su sljedeći troškovi:

• Oprema za preciznu poljoprivredu (GPS antene, bazne stanice s pripadajućom opremom, monitori, pripadajuća oprema za pripremu traktora, sijačica, prskalica, raspodjeljivača gnojiva, kombajna, pripadajući elektronički programi (software)

• Izmuzišta za strojnu mužnju, uključujući i pokretne muzne jedinice, robot za mužnju (sa svim elementima, materijalom i montažom)

• Oprema i softveri za prikupljanje podataka radi izrade karata/mapa prinosa/gnojidbe/korova/sjetve, za skeniranje i uzorkovanje tla, skeniranje heterogenosti tla, prisutnosti korova i sl. (npr. dronovi radi digitalnog fotografiranja/mapiranja prostora)

• GIS tehnologija (aplikacije, dronovi, izvještavanje, nadzor, primjena sredstava za zaštitu bilja)

• Oprema i softveri za primjenu tehnologija za mjerenje podataka u realnom vremenu (npr. skeniranje usjeva)

• RTK sustavi

• Ulaganje u sustave za automatsko upravljanje opremom/sekcijama na opremi

• Senzori za praćenje i dojavu vlažnosti tla – za donošenje odluke o potrebi navodnjavanja

• WiFi meteo stanice i mjerni uređaji sa potrebitim senzorima za: temperaturu i vlagu zraka, temperaturu i vlagu tla, senzorom vlaženja lista, kišomjer, smjer i brzinu vjetra: pomoć pri određivanju potrebe za prozračivanjem, navodnjavanjem plastenika i pomoć pri određivanju potrebe za primjenu SZB

• Senzor za detekciju teljenja, senzor se postavlja na rep krave /junice i šalje sms ili email 1 sat prije teljenja. Uz senzor dolazi i softver za upravljanje koji dodatno omogućuje olakšano upravljanje stadom (hard managment)

• Detektor estrusa/graviditeta. Prijenosni elektronički uređaj koji omogućuje uzgajivaču da odredi točno vrijeme ovulacije u cilju određivanja optimalnog trenutka za umjetno osjemenjivanje

• Detektor mastitisa, prijenosni elektronički uređaj koji mjeri električnu provodljivost mlijeka i ukazuje na pojavu subkliničkog mastitisa

• Traktorska navigacija tj. GNSS prijamnik i kontroler za traktor/poljoprivredni stroj (precizna sjetva, sadnja, raspodjela mineralnog gnojiva, precizna zaštita, precizna kultivacija, precizna žetva…)

• Sustav (volan) za automatsko navođenje traktora/poljoprivrednih strojeva

• Bespilotne letjelice, senzori (npr. multispektralne kamere), programska podrška za obradu podataka

• Razni senzori (npr. senzor vlage tla, bioničko oko, radar, senzor sadržaja dušika…)

• Razne aplikacije za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje

• Wi Fi Elektronske feromonske lovke sa sustavima za praćenje populacije štetnika

• Programska podrška za inovativno ili autonomno upravljanje potrošnjom električne energije

• Foto-video kamera za nadzor gospodarstva, povezana integriranim sustavima i softverom preko mobilnog telefona ili računala.

Ukoliko se aktivno bavite poljoprivredom (OPG, obrt ili trgovačko društvo) i želite dobiti dodatne informacije ili prijaviti projekt za ova dva natječaja, možete kontaktirati Regionalni centar za investicije Međimurje na email: rci@rci.hr ili na tel. 098 355 070; 091 561 57 93.

 Foto: Međimurska županija