Od 1. ožujka poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti projekte Mjere 4 za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi i za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

Od 1. ožujka 2022. otvaraju se prijave za dva raspisana natječaja Mjere 4 iz Programa ruralnog razvoja koje je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnog razvoju.

Tako će poljoprivredni proizvođači moći aplicirati za Podmjeru za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva i za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi.

NATJEČAJ za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

BITNE INFORMACIJE

Prijave na natječaj podnose se od 01. 03. do 27. 04. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda za sve prihvatljive troškove koje predviđa Natječaj.

Prihvatljivi korisnici

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisni poljoprivrednika, koji ispunjavaju ostale uvjete Natječaja.

Prihvatljivi troškovi

– ulaganja u skladišni kapacitete za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe

– strojevi za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor)

– nematerijalni troškovi (računalni programi i drugo)

– opći troškovi (konzultantske usluge, projektno-tehnička dokumentacija i ostalo)

Iznos i intenzitet potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 67.000.000,00 kuna

Najniži iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.

Najviši iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 300.000 eura.

Intenzitet potpore o 50%.

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a) Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina)

b) Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (u Međimurju su to općine: Dekanovec, Donji Vidovec, Kotoriba i Sveta Marija).

c)  Ulaganje se provodi kao zajednički projekt.

Prijave na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 01. 03. do 27. 04. 2022. godine do 12:00 sati.

NATJEČAJ za tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi

BITNE INFORMACIJE

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisni poljoprivrednika, koji ispunjavaju ostale uvjete Natječaja.

Prijave na natječaj podnose se od 01. 03. do 27. 04. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda. raspolaganju.

Prihvatljivi troškovi

– Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom: Građenje/rekonstrukcija objekata; Opremanje,

– Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom: Građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora; Opremanje,

– Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe: Građenje/rekonstrukcija objekata; Opremanje,

– Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe,

– Opći troškovi,

– Nematerijalni troškovi.

Iznos i intenzitet potpore

Za ovaj natječaj raspoloživo je ukupno 141.865.200,00 kuna bespovratnih sredstava.

Najniži iznos potpore: 5.000 EUR.

Najviši iznos potpore: 1.000.000 EUR.

Iznos potpore do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata)

Intenzitet potpore iznosi do 50 % bespovratne potpore.

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina)

b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (u Međimurju su to općine Dekanovec, Donji Vidovec, Kotoriba i Sveta Marija)

c) ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima.

Prijave na natječaj podnose se od 01. 03. do 27. 04. 2022. godine do 12:00 sati.

Ukoliko se aktivno bavite poljoprivredom (OPG, obrt ili trgovačko društvo) i trebate dodatne informacije za pripremu, izradu i provedbu projekta za ova dva natječaja kontaktirajte RCI Međimurje na email: rci@rci.hr ili mobitel: 091 561 57 93.

Foto: APPRRR