Od 15. veljače otvorene prijave projekata za natječaj tip operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“, objavljene i prve izmjene Natječaja

Od 15. 02. 2022. otvorene su prijave projekata za Natječaj iz Podmjere 8.6. tip operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“ iz Programa ruralnog razvoja koji traje do 05. 05. 2022.

AŽURIRANO 31. SVIBNJA 2022.

Agencija za plaćanja objavila je inicijalnu rang listu za Treći natječaj iz tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«

Inicijalnu rang listu 3. Natječaja za provedbu tipa operacije 8.6.2 možete pogledati OVDJE.

Iz APPRRR napominju da inicijalnu rang listu objavljuju isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da ona ni na koji način ne određuju konačan redoslijed zahtjeva za potporu korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja deklariranog broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što rezultira pomicanjem redoslijeda zahtjeva za potporu korisnika na rang listi tako da se zahtjevi za potporu korisnika koji su trenutno ispod crte mogu pojaviti iznad i obratno.

BITNE INFORMACIJE

Putem natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore u iznosu od 10.000 € do najviše 1.000.000 € po projektu, za ulaganja u objekte i opremu za pilansku obradu drva, proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva, za manipulaciju, skladištenje, pripremu i piljenje oblog drva i druga ulaganja.

Prihvatljivi korisnici su MSP poduzeća i obrti čija je glavna djelatnost “Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda” (NKD 2007 područje C, odjeljak 16.), registrirana prije 08.12.2021. godine.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijave na natječaj za Mjeru 8.6.2. podnose se od 15. 02. 2022. do 5. 05. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda za sve prihvatljive troškove osim za rabljene strojeve, alate, uređaje i opremu te opće troškove.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Na Natječaj za Mjeru 8 tip operacije 8.6.2. mogu se prijaviti obrti i poduzeća u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za djelatnosti prerade drva NKD 2007 područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda i to:

– piljenje i blanjanje drva (uključujući strojno obrađivanje, rezanje, ljuštenje, cijepanje trupaca, proizvodnju nesastavljenoga drvenog materijala za podove, sušenje, impregnacija i drugo)

– proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

– proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva (šperploče, iverica, laminirano drvo, parketi, MDF i drugo)

– proizvodnja sastavljenog parket- proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata (traverza, greda, krovnih konstrukcija, vrata, prozora, kapaka i njihovih okvira, montažnih kuća i njihovih elemenata, pretežno od drva – saune i sl….- proizvodnja ambalaže od drva.

Korisnik mora dokazati da ulazna količina drvne sirovine – oblovine u zadnje dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za potporu nije bila veća od 10.000 m3 godišnje.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva, za manipulaciju, skladištenje i pripremu oblog drva za piljenje (viličari, utovarivači, kranovi i dizalice, prikolice, lančane pile, kružne pile, za pikraćivanje i dr.), za primarnu pilansku obradu drva (tračne i kružne pile trupčare i paralice, iverači i dr.), za sekundarnu pilansku obradu drva (računalom upravljane kružne pile CNC optimirke, ravnalice, blanjalice, rubni profileri, razni ručni radni strojevi i drugo), za piljenje oblog drva, za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.)

– radni alati

– kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (cjepač, briketirke, peletirke itd.)

– kupnja i/ili instalacija IKT u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva

– gradnja i rekonstrukcija objekata za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda

– opći troškovi.

AŽURIRANO 9. VELJAČE 2022. – IZMJENA NATJEČAJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 9. veljače 2022. godine i prve izmjene trećeg Natječaja za provedbu Podmjere 8.6 »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2 »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

Koje su sve izmjene možete provjeriti OVDJE.

Sve dodatne informacije o natječaju kao i pripremi, izradi i prijavi projekta možete dobiti na mobitel: 091 561 57 93, mail: rci@rci.hr i na web stranici: rci.hr.